Gå til innhold
Lønn kommune (KS)

NITO Kommune: Utsatt lønnsoppgjør og jakten på de gode lokale løsningene

Hjemmekontor, utsatt lønnsoppgjør og utvidede rammer for overtid. Koronapandemien har gitt ny hverdag for NITOs medlemmer også i kommunene.

Hjemmekontor og utvidede rammer for overtid

I forbindelse med koronasituasjonen er det viktig å legge til rette for at kommunens viktige oppgaver kan gjennomføres. Mange i kommunal sektor har derfor blitt delt i lag som skifter på å ha hjemmekontor og å være på arbeidsstedet. En slik løsning ligger til styringsretten arbeidsgiver har.

De sentrale partene har inngått avtaler med utvidelse av rammene for arbeids- og overtid for å i imøtekomme ulike behov. Disse utvidelsene gjelder for hele KS-området.

Akademikerne: Åpner for mer overtid i kommunesektoren

NITO kommune oppfordrer til fleksibilitet og å finne gode løsninger lokalt

Den norske modellen og partsamarbeidet er et stort fortrinn for Norge i den situasjonen vi nå står i. Når tillitsvalgte og ledere klarer å finne gode løsninger sammen, vil forhåpentligvis ikke regjeringen trenge koronaloven på arbeidslivsfeltet. 

NITO kan ikke se at det er behov for kommuner å måtte benytte permitteringer i dagens situasjon. KS skal også ha uttalt at dette ikke er et tema. Imidlertid kan det være grunner til å omdisponere ansatte.

Arbeidsgiver må drøfte slike omdisponeringer med de tillitsvalgte. Så lenge dette er knyttet til behov som har utgangspunkt i situasjonen rundt korona, anbefales det å være fleksible i dette. Omdisponeringer kan ligge innenfor styringsretten, men arbeidsgiver må ha saklig grunn, og det må ikke gjennomføres vilkårlig. Det må altså foreligge en god begrunnelse. I en slik situasjon anbefaler vi dere å ta kontakt med NITO.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Lønnsoppgjøret utsatt

Da Fellesforbundet og Norsk industri, det såkalte frontfaget, ble enige om å utsette årets oppgjør grunnet situasjonen med korona, fikk det også betydning for oppgjøret i kommunal sektor. Mandag 16. mars ble partene i KS-området enige om å forlenge den gjeldende hovedtariffavtalen til 15. september. Når forhandlingene skal starte, vil avklares når frontfaget er ferdig forhandlet.

Oslo kommune også utsatt

Det er også enighet i Oslo kommune om å utsette forhandlingene. En avtale om nærmere tidspunkt er rett rundt hjørnet.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger i den enkelte kommune i KS er i utgangspunktet ikke avhengig av de sentralt inngåtte økonomiske rammene. NITO kommune vil uansett anbefale at NITOs bedriftsgrupper utsetter forhandlingene til høsten når forholdene i Norge og verden forhåpentligvis er mer avklart enn de er nå.

Regionale kurs i regi av Akademikerne avlyst

Grunnet koronasituasjonen har Akademikerne avlyst de regionale kursene om lønnsforhandlinger både før og etter sommeren. Her jobbes det med om disse kan komme i andre former enn det som har vært tidligere. NITO kommune vil også se på muligheten for alternative løsninger.

25. mars: Livestream for tillitsvalgte 

stream toppbilde.jpg

NITO streamet for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene om lønnsoppgjør og om den ekstraordinære situasjonen vi er i:

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Publisert: Sist oppdatert: