utvalg NITO Kommune 170321.jpg
Fagansvarlig for kommune Beate Sire Dagslet øverst til venstre sammen med det nye tariffutvalget NITO Kommune (med klokka): Vidar Bergly, Gro Gaarder, Jan-Terje Strandås, Beate Gamst Sjåland, André Aanensen og Kjell Ola Aamodt (leder).

Kjell Ola Aamodt fra Sør-Odal kommune ble gjenvalgt som leder av NITO Kommune. I tillegg ble disse valgt inn i utvalget:

  • Gro Gaarder, Indre Østfold kommune
  • Vidar I. Bergly, Bleiker videregående skole
  • Jan Terje Strandås, Rana kommune
  • Beate Gamst Sjåland, Trøndelag fylkeskommune
  • André Aanensen, Bergen kommune

I tillegg ble Knut Øystein Ekroll fra Volda kommune og Espen Malkomsen Aamodt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune valgt som vara.

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. 

Tariffutvalget med kontaktinfo