Illustrasjonsbilde arbeidstid for lærerne med Kjell Ola innfelt
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune, sier det fortsatt er utfordringer knyttet til yrkesfaglærerne.

Forhandlingene om SFS 2213 – arbeidstid for undervisningspersonell – ble sluttført på kvelden fredag 14. januar. Forhandlingene startet opp 3. desember, men partene ble enige om å utsette videre forhandlinger på grunn av koronasituasjonen og innføringen av strengere smittevernstiltak.

NITO deltok i forhandlingene og leverte felles krav med de øvrige Akademikerforeningene, samt et tilleggskrav knyttet til yrkesfaglærernes situasjon. Den nye avtalen kan leses nederst i saken.

Hva er nytt?

- Det er nå presisert i innledningen til avtalen at undervisning er kjerneoppgaven. Dette er vi fornøyd med, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

NITO hadde et krav om at det måtte tydeliggjøres at veiledning i de yrkesfagrettede fagene på skolen, oppfølging av elever i praksisplasser og oppgaver om å klargjøre verksteder også er undervisningsrettet arbeid. Dette ble ikke innfridd.

- Vi mener likevel intensjonene i innledningen må kunne brukes for å få igjennom disse forholdene, særlig at samarbeid med andre yrkesgrupper skal være med på å sikre elevene god oppfølging, sier Aamodt.

Mer fleksibilitet

Også kravet til fleksibilitet i arbeidstidsavtalen er kommet inn. I innledningen vises det til at det oppgavenes art som bestemmer hvor og når arbeidet skal gjøres, mens det i selve bestemmelsene om organiseringen av arbeidstid (punkt 5.1) og oversikten over arbeidstiden (5.2) er regulert at partene på den enkelte skole kan avtale fleksible ordninger.

Det betyr at hvis de lokale partene er enige, kan planfestet arbeidstid i videregående skole bli lavere enn 1150 timer.

Økt medbestemmelse

Den nye arbeidstidsavtalen gir økt medbestemmelse når det gjelder innholdet i planleggingsdagene. Dette skal drøftes.

Økt tidsressurspott i videregående skole

Avtalen bedrer ressursene til kontaktlærere – men kun i grunnskolen. Det ble imidlertid en økning av tidsressurspotten i videregående. Dette gjelder fra 1.8.2022.

Fortsatt utfordringer for yrkesfaglærerne

NITO og Akademikerne er ikke fornøyd med at den nye avtalen har fjernet den uttalte forhandlingsretten knyttet til arbeidsåret i punkt 4 og organisering av arbeidstiden i punkt 5.1. Det skal likevel forhandles om annen planfestet tid enn det som er fastsatt (rammer for planfestet tid er ikke endret), og som nevnt tidligere fleksible arbeidstidsordninger.

- NITO vil jobbe videre med hvordan det kan jobbes, lokalt  regionalt og sentralt, med utfordringene yrkesfaglærerne har, avslutter Aamodt.