Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune, er opptatt av at det må være reelle forhandlinger når partene møtes til lokale forhandlinger.

NITO og Samfunnsbedriftene kom tirsdag 9. mai til enighet i den sentrale delen av årets mellomoppgjør for medlemmer på bedriftsavtalen.

Tariffområdet består av kommunale og interkommunale selskaper som løser samfunnsoppgaver innen blant annet helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel. Mange av NITOs medlemmer har samfunnskritiske funksjoner.

Forhandlingene om lønn skjer lokalt

Nå er det klart for lokale forhandlinger, hvor NITOs tillitsvalgte møter ledelsen og forhandler om årets lønnstillegg i sin virksomhet. De lokale forhandlingene skal være ferdige senest 15. oktober.

For NITOs medlemmer på bedriftsavtalen gis det ikke sentrale lønnstillegg, selve lønnsforhandlingene skjer i den enkelte virksomhet. 

- Vi forventer at arbeidsgiver bruker oppgjøret til å vise at de verdsetter kompetanse. Da må de ta vare på de fagmiljøene de trenger for å løse oppdragene sine, sier Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune (bildet).

Høye forventninger til de lokale forhandlingene

Det er den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, konkurransesituasjon og framtidsutsikter som danner grunnlaget for lønnsforhandlingene.

- Vi forventer at det blir reelle lokale forhandlinger ut fra situasjonen i den enkelte virksomhet. Og etter å ha opplevd reallønnsnedgang de siste årene, er det store forventninger om reallønnsvekst blant våre medlemmer, sier Aamodt.

Tariffnytt NITO Kommune