Årets forhandlinger er et hovedoppgjør hvor alle deler av avtaleverket er oppe til forhandling.

Frist for å bli enige i forhandlingene er kl. 24.00 natt til torsdag 8. oktober.

Vi oppdaterer fortløpende på nito.no.