Gå til innhold
Lønn Energi

Avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

NITO har inngått avtale med KS Bedrift om mulighet for unntak for arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 i forbindelse med koronapandemien.

De sentrale partene i Energiavtale II er enige om at det kan oppstå ekstraordinære situasjoner dersom pandemien brer om seg, og det kan by på problemer å få løst kritiske arbeidsoppgaver. Det er derfor med hjemmel i arbeidsmiljøloven åpnet for en mulig oppmyking av arbeidstidsbestemmelsene.

Bruk av den alternative arbeidstidmodellen må tydelig kunne forklares i pandemien, for eksempel at pandemien har skapt en fraværssituasjon i arbeidsstokken som gjør at noen må bidra enda mer enn normalt. Avtalen gir ikke arbeidsgiver en generell adgang til å «tøye grensene».

Protokoll - unntak fra arbeidstidskapittelet- Energiavtale II
Vedlegg til protokoll, § 10-12 (4) avtale i forbindelse med koronaepidemien

Publisert: Sist oppdatert: