Den gjeldende avtalen mellom NITO Og KS Bedrift - Energiavtale II - forlenges til 15. september 2020. Nytt tidspunkt for forhandlinger vil antagelig bli avtalt i god tid før denne dato.

Lokale forhandlinger

Det er mulig å gjennomføre lokale forhandlinger hjemlet i Energiavtale II før revisjon av avtalen, men de fleste arbeidsgivere vil nok stille dette i bero.

Historisk sett har det vært slik at de tilsvarende forhandlingene for Energiavtale I (El og IT-Forbundet) sees i sammenheng med det som gis av sentrale tillegg etter denne avtale. I Energiavtale I er frontfaget normalt et bakteppe for forhandlingene. Selv om det dreier seg om separate avtaler og forhandlinger, har mange arbeidsgivere tradisjon for å forhandle nært i tid for begge avtaler.

Protokoll om utsettelse av 2020-oppgjøret Energiavtale II.pdf

PS: KS Bedrift, som er NITOs motpart i Energiavtalen, vil fra 31. mars endre navn til Samfunnsbedriftene.

Lønn KS Energi

25. mars: Livestream for tillitsvalgte 

stream toppbilde.jpg

NITO streamet for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene om lønnsoppgjør og om den ekstraordinære situasjonen vi er i: