Gå til innhold
Lønn Energi

KS Energi: Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Lønnsoppgjøret i privat sektor, det såkalte frontfaget, ble 13. mars besluttet utsatt på grunn av koronakrisen. NITO og KS Bedrift har som følge av dette blitt enige om at revisjon av Energiavtale II utsettes.

Den gjeldende avtalen mellom NITO Og KS Bedrift - Energiavtale II - forlenges til 15. september 2020. Nytt tidspunkt for forhandlinger vil antagelig bli avtalt i god tid før denne dato.

Lokale forhandlinger

Det er mulig å gjennomføre lokale forhandlinger hjemlet i Energiavtale II før revisjon av avtalen, men de fleste arbeidsgivere vil nok stille dette i bero.

Historisk sett har det vært slik at de tilsvarende forhandlingene for Energiavtale I (El og IT-Forbundet) sees i sammenheng med det som gis av sentrale tillegg etter denne avtale. I Energiavtale I er frontfaget normalt et bakteppe for forhandlingene. Selv om det dreier seg om separate avtaler og forhandlinger, har mange arbeidsgivere tradisjon for å forhandle nært i tid for begge avtaler.

Protokoll om utsettelse av 2020-oppgjøret Energiavtale II.pdf

PS: KS Bedrift, som er NITOs motpart i Energiavtalen, vil fra 31. mars endre navn til Samfunnsbedriftene.

Lønn KS Energi

25. mars: Livestream for tillitsvalgte 

stream toppbilde.jpg

NITO streamet for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene om lønnsoppgjør og om den ekstraordinære situasjonen vi er i:

 

Publisert: Sist oppdatert: