16.-17. mars arrangerte NITO sine årlige sentrale tariffkonferanser. Tillitsvalgte fra hele landet diskuterte veien videre for norsk arbeidsliv etter pandemien og forventninger til årets lønnsoppgjør. 

Frontfaget kan ikke brukes som fasit

Oddvar Steinhaug.jpg
Oddvar Steinhaug, leder av tariffutvalget NITO KS Energi. Foto: Marte Aubert

Det meldes om svært nyttige diskusjoner på årets tariffkonferanse for NITO KS Energi.

- Vi ser tydelig at hvordan frontfaget brukes, eller kanskje rettere sagt misbrukes, i de lokale forhandlingene blir viktig i årets lokale oppgjør, sier Oddvar Steinhaug, leder for tariffutvalget NITO KS Energi.

- At arbeidsgiver bruker resultatet fra frontfaget som fasit for forhandlingene er stikk i strid med hva NITO og Samfunnsbedriftene har blitt enige om i avtaleverket.

- I Energiavtale II står det nemlig at de lokale partene skal forhandle på grunnlag av bedriftens økonomiske forhold, understreker Steinhaug.

- Frontfaget skal ikke være en forutbestemt fasit for lokale forhandlinger

- For våre tillitsvalgte i energiverkene blir det viktig å sørge for at de forhandler ut fra bedriftens økonomi og lokale forhold.

- Oppgjørene i virksomhetene skal ikke styres fra sentralt hold, og det er viktig at ikke frontfaget blir et tak.

- Frontfaget er ment å være en norm over tid, ikke en fasit eller et tak i den enkelte bedrift eller enkelte år, sier Steinhaug.

Nyttig å dele erfaringer

For tariffutvalget har det vært veldig nyttig å få innspill fra de tillitsvalgte som deltok på tariffkonferansen.

- Vi ser at arbeidsgiverne snakker sammen, og da er det godt at vi også har et slikt nettverk og kan dele erfaringer, sier Steinhaug.

Dette er NITO-medlemmenes lønnsforventninger i 2021

Tariffutvalget vil invitere til en digital samling for tillitsvalgte i e-verkene knyttet til Samfunnsbedriftene i forkant av høstens lokale forhandlinger. 

NITO KS Energi: Nytt tariffutvalg

 

Tillitsvalgt? Vi gir deg motargumentene 

Vi gir deg de gode motargumentene som du kan bruke hvis arbeidsgiver bruker frontfaget som argument (krever innlogging).

Frontfaget og forholdet til lokale forhandlinger

 

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva