Gå til innhold
Lønn Oslo kommune

Når blir det lønnsforhandlinger i Oslo kommune?

Vårens lønnsoppgjør ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Foreløpig ser det ut til at ny dato blir til høsten.

Konsekvenser av koronasituasjonen: Lønnsoppgjøret utsatt

Som følge av det utsatte lønnsoppgjøret, er varigheten for det såkalte dok 25 - Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune - forlenget til og med 15. september 2020.

Partene vil avklare oppstart av forhandlingene på et senere tidspunkt, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig. 

Siden det er i de sentrale forhandlingene det bestemmes om og hvor mye som eventuelt blir avsatt til lokale forhandlinger, er det dermed fremdeles uavklart når årets lønnsforhandlinger for NITOs medlemmer i Oslo kommune blir.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Publisert: Sist oppdatert: