Gå til innhold
Lønn privat

Enighet med Virke om ny overenkomst

Etter konstruktive forhandlinger kom NITO og Virke til enighet om ny overenskomst for perioden 2020 - 2022.

Daniel Fundingsrud, Virke, og Tom Helmer Christoffersen, NITO.jpg
Daniel Fundingsrud, Virke, og Tom Helmer Christoffersen, NITO

-  Dette var ikke året for de store materielle endringene i vår avtale med Virke, uttaler NITOs forhandlingsleder Tom Helmer Christoffersen.

- Når AFP nå er en del av NITOs overenskomst med Virke, er det viktig for oss at avtalen skal gjelde fra det tidspunktet vi krever at den skal tre i kraft for medlemmene i den enkelte virksomhet. Det er en naturlig del av utviklingen i avtaleverket, sier Christoffersen.

NITO kommer til å ha en kontinuerlig dialog med Virke om framdriften i arbeidet med overenskomsten med NHO. Disse avtalene er ganske likelydende. En endring i omfangsbestemmelsen i NHO-avtalen om to år vil få overslag til Virke-avtalen.

Protokoll revisjon overenskomst NITO - Virke 08.12.20

Publisert: Sist oppdatert: