Ny avtale med Virke listefoto.jpg
F.v.: Glen Falch Starr, Øyvind Kyrkjebø og Tom Helmer Christoffersen fra NITO. Torstein K. Goyer og Daniel Fundingsrud fra Virke.

Hovedavtalen regulerer medbestemmelse på arbeidsplassen, altså hvordan partene skal forholde seg til hverandre. Den inneholder også bestemmelser om kompetanseutvikling og andre rettigheter for tillitsvalgte og medlemmer.

Ekstra krevende å forhandle om hovedavtale 

Tom Helmer Christoffersen har ledet NITOs delegasjon i forhandlingene. Han er tilfreds med resultatet.

- Forhandlinger om hovedavtale er noen ganger ekstra krevende, fordi arbeidsgiversiden er opptatt av at alle fagforeningene sine hovedavtaler skal være mest mulig like, sier Christoffersen. 

- Samtidig lytter motparten til argumentasjon om at NITOs tillitsvalgte og medlemmer kan ha særskilte behov. Og ikke minst at vi representerer en gruppe ansatte som har en fagkompetanse arbeidsgiver kan utnytte på mange områder, legger han til.

Oppfordrer til å bruke medlemmenes kompetanse

NITO har på kongressen vedtatt politikk om oppfølging av FNs bærekraftsmål. Blant annet at NITO skal arbeide for å tariffeste dette. Christoffersen mener vi nå er et skritt videre i det arbeidet.

- Vi avtalte at NITO og Virke skal etablere et sentralt samarbeid innenfor området bærekraft, med formål om å kunne veilede bedriftene i deres arbeid med klima- og miljøtiltak, sier Christoffersen. 

- Dette er helt i tråd med NITOs ønske om at bedriftene tar i bruk medlemmenes kompetanse i det grønne skiftet. Det er positivt å diskutere bærekraft med Virke som har en offensiv holdning til temaet, avslutter Christoffersen.

Les hele protokollen fra forhandlingene her

Oppdatert hovedavtale publiseres så snart redigeringen er godkjent av begge parter.

Lønn privat på nito.no