virke huk Brynhild listefoto.jpg
Brynhild Asperud er fornøyd med resultatet i forhandlingene. 

12. til 15. september ble første del av forhandlingene mellom Virke og NITO gjennomført. Forhandlingene gjelder fire av seks overenskomster hvor NITO er part i Virke HUK-området. For de resterende overenskomstene er forhandlingene planlagt i november.

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

For NITO er det avtalt følgende om lokale forhandlinger:

 • Med virkning fra 1. mai 2022 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 2,46 prosent pr. dato av lønnsmassen.
 • Forhandlingene skal være avsluttet innen 15. november 2022.
 • Det er avtalt endringer i bestemmelsen som reguler kvelds- og nattillegg for turnusarbeid og i bestemmelsene for lørdags- og søndagstillegg.
 • Det er gjort endringer i bestemmelsene om amming.

- Det at det er gitt prosentvise sentrale satser er positivt, samt at disse er regulert som minimumssatser er positivt, sier Brynhild Asperud.

Landsoverenskomst for høyskoler 

For NITO er det avtalt følgende om lokale forhandlinger:

 • Med virkning fra 1. mai 2022 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 2,46 prosent pr. dato av lønnsmassen.
 • Forhandlingene skal være avsluttet innen 16. desember 2022.
 • Det er avtalt innført et nytt lønnssystem, for NITO-medlemmer innebærer dette blant annet følgende:
  • Hovedlønnstabellen og lønnstrinn fjernes og erstattes med bruttolønn.
  • Lønnsrammene, med automatiske lønnsopprykk etter ansiennitet, erstattes av to lønnsstiger. Den ene lønnsstigen er på 10 år og den andre er på 16 år. Stigene sikrer et årlig prosentvist opprykk.
  • Det er ikke gjort endringer i antall stillinger, eller hvilke stillinger som er på henholdsvis automatiske lønnsopprykk eller direkteplassert i spenn.
  • Bestemmelsen om lønnssamtaler er styrket, som innebærer at arbeidsgiver plikter å tilby NITOs medlemmer en årlig lønnssamtale.

- Det at lønnssystemet som gjelder i staten er innført på Virke-HUK området er viktig for våre medlemmer. Det er også viktig at arbeidsgiver framover skal tilby NITO-medlemmene en årlig lønnssamtale, sier Brynhild Asperud.

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner og landsoverenskomst for virksomheter 

For NITO er det avtalt følgende om lokale forhandlinger:

 • Med virkning fra 1. mai 2022 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 2,46 prosent pr. dato av lønnsmassen.
 • Forhandlingene skal være avsluttet innen 16. desember 2022. 
 • Ankefrist settes til 30. desember 2022.
 • Det er avtalt innført et nytt lønnssystem for medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten som er i samsvar med det som er beskrevet over.
 • Det er nedsatt er et redaksjonsutvalg som skal legge fram forslag til endringer i de to landsoverenskomstene innen 30. september 2022. Endringene vil tilpasses de ulike alternativene som finnes i de to landsoverenskomstene. Kommer ikke utvalget til enighet vil overenskomstene forhandles ferdig 14. og 15. november 2022. 

Les protokollen for Virke HUK-oppgjøret 2022 (del1)