Tom Helmer og Øyvind hos Riksmekleren.JPG
Øyvind Kyrkjebø, fagansvarlig NITO Privat, og Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat, hos Riksmekleren

- Vi er selvsagt godt fornøyd med å unngå streik. Vårt krav har hele veien vært å sikre forhandlingsrett for alle våre medlemmer, og dette ser vi nå en løsning på, sier NITOs forhandlingsleder Tom Helmer Christoffersen.

NITOs mål er å erstatte dagens gammelmodige formulering "funksjonær" i avtaleverket. Arbeidslivet har endret seg mye siden man bare opererte med funksjonærer og arbeidere. Nå vil partene jobbe sammen for å avklare konsekvenser av å fjerne begrepet som grunnlag for hvilket omfang tariffavtalen skal ha, slik at man i 2022 kan implementere endringene.

Partene skal jobbe fram felles forslag som løser dette, med en sikringsbestemmelse som gjør at dette uansett vil kunne løses lokalt fra 2022.

- Omfangsbestemmelsen, altså bestemmelsen i tariffavtalen som sier noe om hvem avtalen gjelder for, er helt grunnleggende for enhver fagforening. Nå er vi enige om formuleringer som skal sikre NITOs muligheter for å forhandle for medlemmene ute i bedriftene, også i tilfeller der de ikke defineres til å være funksjonærer, sier Christoffersen.

Resultatet innebærer også en viktig presisering av at funksjonærer tilknyttet produksjon faller inn under omfangsbestemmelsen.

Godt fornøyd

- Når vi havner i mekling er det fordi vi ikke har klart å bli enige i forhandlinger. Det skjer sjelden for NITO Privat, og vi var sist i mekling i 2008. Spørsmålet i år har vært viktig for oss, og veldig prinsipielt. Slike spørsmål er gjerne enda vanskeligere enn andre spørsmål i forhandlinger, så derfor er vi godt fornøyde med at vi nå ser en løsning for framtidas arbeidsliv, sier Christoffersen.

Møtebok og protokoll, mekling NITO-NHO 17.11.2020

hos riksmekleren 171120.JPG
Jon F. Claudi fra NHO, Carl Petter Martinsen fra Riksmekleren og Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat.