NITO Privat 2021.jpg
Det nye tariffutvalget NITO Privat: Sigve Sandvik Lærdal (øverst til venstre), Harry Solsem, Magnhild Øvsthus Hansen, Tom Helmer Christoffersen (nederst til venstre), Wenche Haaverstein og Arnfinn Stensø. Yngve Sjølset var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det nye tariffutvalget for NITO Privat består av:

  • Tom Helmer Christoffersen (leder)
  • Wenche Haaverstein, Wood Group Norway AS Avd Sola
  • Magnhild Ø.Hanssen, Telenor ASA
  • Sigve S. Lærdal, EVRY Norge AS
  • Yngve Sjølset, Aibel AS avd Bergen
  • Harry Solsem, KPMG AS
  • Arnfinn Stensø, Aker Solutions AS avd Stavanger

I tillegg ble disse valgt som vara:

  1. Line Grindheim
  2. Torstein Heggås
  3. Bjørn Seljeseth

Oversikt tariffutvalg med kontaktinformasjon

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.