16.-17. mars arrangerte NITO de årlige sentrale tariffkonferansene. Her svar tillitsvalgte fra hele landet samlet for å diskutere veien videre for norsk arbeidsliv etter pandemien og utfordringer og muligheter i forkant av årets lønnsoppgjør. 

Medlemmene forventer lønnsvekst 

Tom Helmer Christoffersen.jpg
Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat

Norske bedrifter har stått i en helt spesiell situasjon det siste året. Noen har lidd økonomisk under pandemien, mens andre har levert svært gode resultater. 

Godt over halvparten av NITO-medlemmene i privat sektor forventer at lønnsoppgjøret i 2021 gir et resultat mellom to og tre prosent.

Dette er NITO-medlemmenes lønnsforventninger i 2021

- NITOs forhandlinger om lønn og andre goder skjer ute i den enkelte bedrift. Vår lønnsmodell er dermed godt egnet for en slik tid vi står i, sier Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat.

- Der det har gått bra, skal dette også gjenspeiles i de lokale lønnsforhandlingene.

- Vi er glad for alle bedriftene som leverer gode resultater også i den krevende tiden vi står i. Da forventer NITO i neste runde å få sin del av den verdiskapingen og overskuddet som er generert.  

Frontfaget er ikke et tak

- Vi ser dessverre at noen arbeidsgivere forholder seg ganske slavisk til frontfaget. Dette må det bli en slutt på. Frontfaget skal ikke være en sentralt fastsatt fasit for lokale forhandlinger, sier Christoffersen.

- Det står ikke noe om frontfaget i kriteriene vi er enige med NHO om hva vi forhandler ut fra. Det er viktig at vi forhandler ut fra kriteriene i overenskomsten og ikke lar oss diktere av sentrale rammer, avslutter Christoffersen.  

- Frontfaget skal ikke være en forutbestemt fasit for lokale forhandlinger

NITO Privat: Nytt tariffutvalg

 

Tillitsvalgt? Vi gir deg motargumentene 

Vi gir deg de gode motargumentene som du kan bruke hvis arbeidsgiver bruker frontfaget som argument (krever innlogging).

Frontfaget og forholdet til lokale forhandlinger

 

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva