Gå til innhold
Lønn privat

NITO Privat: Lokale forhandlinger utsettes

NITO Privat oppfordrer alle bedriftsgrupper som ikke allerede har gjennomført lokale lønnsforhandlinger om å utsette disse.

Norsk næringsliv er i en særdeles usikker situasjon, og det vil være tilnærmet umulig å gjennomføre gode forhandlinger basert på vurderinger av kriteriene i overenskomsten.

I bedrifter der økonomien synes avklart, vil det selvfølgelig være anledning til å gjennomføre forhandlinger også i disse tider.

Forhandlinger som allerede er gjennomført har et gjeldende resultat, og vil ikke påvirkes av oppfordringen om utsettelse.

Når skal forhandlingene tas opp igjen?

Det er vanskelig å si noe om når det for de fleste vil være fornuftig å gjennomføre forhandlinger. Anbefalingen er derfor i første rekke å utsette til over sommerferien.

Uansett om det er avtalt forhandlingstidspunkt, bør det gå en henvendelse fra bedriftsgruppen til arbeidsgiver der dere ønsker dialog om dette. For mange er det uansett permitteringsvarsler og andre problemstillinger som fyller hverdagen som tillitsvalgt nå. Dermed antar vi at utsettelse også er i arbeidsgivers interesse. Dersom dere opplever problemer med utsettelse av forhandlinger, ta kontakt.

NITO og NHO enige om å utsette fristene for tvistebehandling

I overenskomsten anbefales det at lokale forhandlinger skal være avsluttet 15. september. NITO og NHO er enige om at overenskomstens frister for lønnstvister i 2020 utsettes.

Ny frist for å kreve lønnstvist er 31. desember 2020. Avtalen er begrenset til å gjelde for 2020.

Tilsvarende avtale er inngått med Virke.

Les også

25. mars: Livestream for tillitsvalgte 

stream toppbilde.jpg

NITO streamet for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene om lønnsoppgjør og om den ekstraordinære situasjonen vi er i:

Publisert: Sist oppdatert: