Gå til innhold
Illustrasjonsbilde forhandlinger Foto: Tom Haga
Lønn privat

NITO Privat: Nå er tiden inne for lokale forhandlinger

Siden nedstengningen av Norge i mars, har NITO Privat anbefalt at lokale forhandlinger utsettes. Nå er tiden inne for å forhandle om lønn ute i virksomhetene.

Vil forhandlingene skje som normalt?

Ja og nei. Kriteriene for forhandlingene er de samme som tidligere. Det er på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet og konkurransesituasjon man skal forhandle om den generelle rammen for NITOs medlemmer i privat sektor. Samtidig vil mange av NITOs tillitsvalgte i år oppleve at konsekvensene av pandemien påvirker hvordan disse kriteriene vurderes når de forhandler.

Prognosebrevet kommer i september

NITO Privat valgte i vår å utsette publiseringen av årets prognosebrev. Brevet er revidert og vil bli behandlet av utvalget, slik at det kan være tilgjengelig for tillitsvalgte tidlig i september.

NITO Privat: Prognosebrev 2020

Prognosebrevet inneholder betraktninger om grunnlaget for årets lokale forhandlinger. Brevet inneholder i år ikke en tallfestet prognose for forventet statistisk vekst for lønnen til medlemmene i privat sektor. Dette fordi det er forventet store variasjoner i resultatene fra forhandlingene.

Les hele prognosebrevet 
(for tillitsvalgte - krever innlogging)

Veilederen for lokale forhandlinger vil også være oppdatert da.

NITOs forhandlingsmodell er tilpasset situasjonen

NITOs forhandlingsmodell med lokal lønnsdannelse for våre medlemmer kommer virkelig til sin rett i dagens situasjon. Det er bedrifter som går godt og i liten grad er negativt påvirket av pandemien. Da er det naturlig at NITOs medlemmer også får sin del av overskuddet. Samtidig vil mange oppleve lav eller ingen lønnsvekst i år. Det er fortsatt mange bedrifter som har ansatte permittert, og vi ser en økende utvikling i saker om nedbemanning.

Bruk formøtene

NITO Privat anbefaler gode formøter med arbeidsgiver før forhandlingene. I år blir dette kanskje ekstra viktig, for å diskutere hvordan situasjonen er i bedriften.

Lederen av NHO oppfordret i juni sterkt til at det blir nulloppgjør i lokale lønnsforhandlinger. NITO mener det ikke er grunnlag for å komme med en slik anbefaling på generelt grunnlag. Lønnsutviklingen må ta utgangspunkt i forholdene i den enkelte bedrift.

Lokale forhandlinger utover høsten

Fristen for å kreve lønnsvist hvis partene ikke blir enige lokale ble tidligere i år avtalt utsatt til 31. desember. Dermed har lokale parter bedre tid på seg til å få gjennomført gode lokale lønnsforhandlinger, også i et krevende år som 2020.

Publisert: Sist oppdatert: