NITO Energi 2021.jpg
Det nye tariffutvalget NITO KS Energi (fra venstre): Oddvar Steinhaug, Asle Olav Garnås og Stian Engen

Oddvar Steinhaug ble gjenvalgt som leder av NITO KS Energi. Asle Olav Garnås ble gjenvalgt som medlem i utvalget, mens Stian Engen kom ny inn.

Nye varamedlemmer ble Torfinn Heggtveit og Jon Bolin.

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.