Patene ble enige om oppgjøret knyttet til følgende avtaler:

  • Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for Utdanning
  • Landsoverenskomst for Virksomheter
  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester mv.
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Partene ble enige om å sette ned flere utvalg som blant annet skal se på

  • pensjon
  • lokal lønnsdannelse for medlemmer av Akademiker-foreningene
  • lokale forhandlingsbestemmelser
  • utvikling av de forskjellige landsoverenskomstene

Protokoll hovedoppgjøret Virke HUK 2020