16.-17. mars arrangerte NITO de årlige sentrale tariffkonferansene. Her har tillitsvalgte fra hele landet diskutert veien videre for norsk arbeidsliv etter pandemien og utfordringer og muligheter i forkant av årets lønnsoppgjør. 

Lønnstall 2020: Moderat lønnsvekst i Spekter-virksomhetene 

Arbeidsgiverne misbruker frontfagsmodellen

Brynhild.jpg
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter 

NITOs medlemmer i sykehusene i Spekter var på nyåret nær ved å havne i streik i det utsatte lønnsoppgjøret fra 2020. Bakgrunnen for bruddet var at flere helseforetak ikke hadde klart å bli enige i de lokale forhandlingene.

- Her har arbeidsgiverne et stort ansvar, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter. - Nå må de begynne å gjennomføre reelle lokale forhandlinger, og bruke lønnsmodellen i samsvar med det vi har avtalt.

Hvordan lykkes med lokale forhandlinger

Et viktig tema på tariffkonferansen ble videre hvordan man framover skal lykkes bedre i lokale forhandlinger.

- Vi må se hva som har fungert der de har lykkes. Dette er det nyttig å høre om når de sliter i så mange virksomheter, forteller Asperud. 

- Lønnssamtalen er et viktig verktøy. Den enkelte får snakket med sin leder om sin lønn. Og ikke minst blir arbeidsgiver bevisstgjort sitt ansvar og hvilke mulighet som faktisk ligger for å justere lønn i det avtaleverket vi er enige om, sier Asperud.

- Det er tross alt arbeidsgivers ansvar å sikre at de har kompetente medarbeidere til å løse det samfunnsoppdraget de skal levere på.

- Da må de også sørge for at de lokale lederne faktisk gjennomfører lønnssamtaler med sine medarbeidere, sånn at de vet hva som er forventingen når de skal fordele lønn. En lønnssamtale mellom arbeidsgiver og den enkelte er et viktig premiss for en individuell vurdering av den ansattes lønnsnivå, sier Asperud.

Be om den lønnssamtalen du har krav på

Alle medlemmer som jobber i en Spekter-virksomhet har rett til lønnssamtale. Det står i A-delens punkt 2, 6. ledd:

I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde
  •  

- Det er viktig at arbeidsgiverne tar ansvar og lærer opp sine ledere på de ulike nivåene i hvordan avtaleverket skal brukes. Vi tar vår del av ansvaret, men våre tillitsvalgte skal ikke bære dette alene. Det er et felles ansvar, sier Asperud.

Trenger vi endringer i hovedavtalen?

I 2021 står revisjon av hovedavtalen på agendaen. Hovedavtalen gir oss spillereglene for samarbeidet mellom oss og arbeidsgiver.

Til høsten vil NITO Spekter invitere tillitsvalgte til å komme med innspill til hva vi trenger at hovedavtalen skal være for oss. 

- Et viktig spørsmål her vil være om vi ser behov for å endre innholdet i avtalen, eller om det er praktiseringen av den som er utfordringen, avslutter Asperud. 

NITO Spekter: Nytt tariffutvalg

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream