Frister for de lokale forhandlingene

I de sentrale forhandlingene avtales frister for når lokale forhandlinger skal være ferdige i de ulike overenskomstområdene. Med mindre annet er presisert, er fristen kl 15.

Område Virksomheter Frist
Område 1 Kultur 4. juni
Område 2 Norges bank 12. mai
Område 3 Avinor 5. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 5. mai
Område 6 NRK 22. april kl 18.00
Område 7 Vy, Cargo Net 5. mai
Område 8 Posten 5. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 5. mai
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift Avventes
Område 11 Øvrige helseforetak 5. mai
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 5. mai
Område 13 Sykehus med driftsavtale Avventes

NITO Spekter oppfordrer bedriftsgruppene til å starte forhandlingene så raskt som mulig. Datoer for når dere skal forhandle bør være avtalt med arbeidsgiver innen 20. april.

Frist for de lokale forhandlingene i område 10 helseforetak med sykehusdrift og 13 sykehus med driftsavtale avtales senere.

Behov for bistand

Det er mulig å be om bistand i de lokale forhandlingene dersom dere ikke ser ut til å komme til enighet. Det er ikke avtalt noen konkrete frister for eventuell bistand i år, men bedriftsgruppene oppfordres til å melde inn behov for bistand i god tid før fristen for å bli enige i forhandlingene. 

Forhandlingsutvalgene lokalt har fått en kontaktperson i de sentrale tariffutvalget eller i sekretariatet, og oppfordres til å ha tett kontakt med denne i forhandlingsperioden. Konferer helst med han eller henne før signering.

2021 er et mellomoppgjør, noe som betyr at de lokale forhandlingene i utgangspunktet kun handler om økonomi med mindre det tidligere er avtalt at andre tema skal tas opp.

A-dels protokoll SAN - Spekter 2021