Gå til innhold
Lønn Spekter

NITO Spekter: Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene - klart for lokale forhandlinger

Det er enighet i de sentrale forhandlingene mellom SAN og Spekter. Dermed er det klart for lokale forhandlinger. Se fristene som gjelder for ditt område.

Frister for de lokale forhandlingene

I de sentrale forhandlingene avtales frister for når lokale forhandlinger skal være ferdige i de ulike overenskomstområdene. Med mindre annet er presisert, er fristen kl 15.

Område Virksomheter Frist
Område 1 Kultur 4. juni
Område 2 Norges bank 12. mai
Område 3 Avinor 5. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 5. mai
Område 6 NRK 22. april kl 18.00
Område 7 Vy, Cargo Net 5. mai
Område 8 Posten 5. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 5. mai
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift Avventes
Område 11 Øvrige helseforetak 5. mai
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 5. mai
Område 13 Sykehus med driftsavtale Avventes

NITO Spekter oppfordrer bedriftsgruppene til å starte forhandlingene så raskt som mulig. Datoer for når dere skal forhandle bør være avtalt med arbeidsgiver innen 20. april.

Frist for de lokale forhandlingene i område 10 helseforetak med sykehusdrift og 13 sykehus med driftsavtale avtales senere.

Behov for bistand

Det er mulig å be om bistand i de lokale forhandlingene dersom dere ikke ser ut til å komme til enighet. Det er ikke avtalt noen konkrete frister for eventuell bistand i år, men bedriftsgruppene oppfordres til å melde inn behov for bistand i god tid før fristen for å bli enige i forhandlingene. 

Forhandlingsutvalgene lokalt har fått en kontaktperson i de sentrale tariffutvalget eller i sekretariatet, og oppfordres til å ha tett kontakt med denne i forhandlingsperioden. Konferer helst med han eller henne før signering.

2021 er et mellomoppgjør, noe som betyr at de lokale forhandlingene i utgangspunktet kun handler om økonomi med mindre det tidligere er avtalt at andre tema skal tas opp.

A-dels protokoll SAN - Spekter 2021

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. 

Publisert: Sist oppdatert: