Brynhild Asperud (2).jpg
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

22. juni ble årets lønnsoppgjør i Spekter ferdig da område 10 helseforetak ble lukket som siste område. Dermed kan også tillitsvalgte i helseforetakene nå gå ut med informasjonen om resultatene i sin virksomhet.

Hvordan foregår forhandlingene i Spekter igjen? Se her

Resultat får du vite hos din tillitsvalgt

- Dette har vært ett år med mange muligheter og mange gode resultatet lokalt. Alle utfordringer ble ikke løst, så det er fortsatt en del å jobbe med, sier Brynhild Asperud (bildet), leder av tariffutvalget NITO Spekter. 

- Bedriftsgruppene forhandler på grunnlag av de avtalte kriteriene og hva som er utfordringer i den enkelte virksomhet. De har derfor valgt ulike løsninger, ut fra hva som treffer utfordringene for nettopp sine medlemmer og hva som har vært mulig å få til i forhandlingene. Noen legger vekt på generelle tillegg, andre på å heve minstelønn og noen på individuell potter, forteller hun videre.

- Våre lokale tillitsvalgte har gjort en veldig god jobb. Hvis du som medlem lurer på hva som ble resultatet der du jobber, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte, sier Asperud.

Takk!

- Vi i NITO Spekter vil sende en stor takk til den enorme jobben de lokale tillitsvalgte har lagt ned i forbindelse med oppgjøret. De har et stort ansvar og en stor jobb og som vanlig har de jobbet godt for å finne de beste løsningene, avslutter Asperud.

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Disse foregår ikke for hele Spekter-området samlet, men per område. Disse er definert i overenskomsten. For eksempel er helseforetak med sykehusdrift et eget område.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Først da kan resultatet fra de lokale forhandlingene effektueres.