NITO Spekter.jpg
Det nye tariffutvalget NITO Spekter: Leder Brynhild Asperud (øverst til venstre), Espen Danielsen, Vigdis Fjeld, William Nilsen, Tone Lise Jakobsen og Jim Hansen.

Brynhild Asperud fra Oslo universitetssykehus ble gjenvalgt som leder av NITO Spekter. I tillegg ble disse valgt inn som styremedlemmer i utvalget:

  • Vigdis Fjeld, Helse Bergen HF 
  • Tone Lise Jakobsen, Helse Nord IKT HF 
  • Jim Hansen, Sykehuset i Vestfold HF 
  • William Nilssen, Norsk Tipping
  • Espen Danielsen, Avinor Flysikring 

Aleksander R. Nordgarden Rødner fra Norsk Helsenett SF og Nanette Loennechen fra Sykehuspartner HF valgt som varamedlemmer.

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. 

Tariffutvalget med kontaktinfo