I den ekstraordinære situasjonen med korona-pandemien har Spekter og SAN blitt enige om en sentral unntaksavtale om utvidet overtid.

Et av punktene i avtalen er at grensen for overtidsarbeid i 2020 kan være inntil 400 timer uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet. 

Sentral særavtale om utvidet overtid, SAN - Spekter, 15.3.2020

Avtalen gjelder for avtaleområdene 10, 11 og 13 - som utgjør helseforetakene og sykehus med driftsavtale. 

Lønn Spekter: Aktuelle saker, avtaleverk

25. mars: Livestream for tillitsvalgte 

stream toppbilde.jpg

NITO streamet for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene om lønnsoppgjør og om den ekstraordinære situasjonen vi er i: