Brynhild og Birgithe.jpg
Fra venstre: Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN

SAN/NITO og Spekter kom torsdag 27. april til enighet i forhandlingene om den sentrale A-delen av overenskomsten. 

A-delsprotokoll SAN 2023

For NITOs medlemmer i Spekter-området forhandles lønn ute i den enkelte virksomhet. De sentrale partene har nå blitt enige om frister for de lokale forhandlingene.

Dette er fristene for lokale forhandlinger

  • Frist for NRK (område 6) er 27. april klokken 20.00
  • Frist for helseforetak med sykehusdrift (område 10) og sykehus med driftsavtale (område 13) er 16. juni
  • Frist for alle andre overenskomstområder er 16. mai klokken 12.00

Tariffutvalget NITO Spekter vil kalle inn forhandlingslederne til teams-møter underveis i forhandlingene.

Status lokale forhandlinger i Spekter 2023 oppdateres fortløpende etter hvert som forhandlingene avsluttes i det enkelte overenskomstområde.

For tillitsvalgte: Veileder lokale forhandlinger

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Disse foregår ikke for hele Spekter-området samlet, men per område. Disse er definert i overenskomsten. For eksempel er helseforetak med sykehusdrift et eget område.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Først da kan resultatet fra de lokale forhandlingene effektueres.