Gå til innhold
Mann ved siden av fly på rullebane Foto: Tom Haga
Lønn Spekter

Status lokale forhandlinger i Spekter 2021

De ulike overenskomstområdene i Spekter forhandles og lukkes med ulike frister. Her finner du en oversikt over status i de lokale forhandlingene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Status lokale forhandlinger 2021

Område Virksomheter Frist Lukket
Område 1 Kultur 4. juni 26. mai
Område 2 Norges Bank 12. mai 7. juni
Område 3 Avinor 5. mai 3. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 5. mai 31. mai
Område 6 NRK 22. april kl 18.00 23. april
Område 7 Tog - Vy, Cargo Net 5. mai 5. mai
Område 8 Posten 5. mai 3. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 5. mai 26. mai
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift 8. september  
Område 11 Øvrige helseforetak 5. mai 24. juni*
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 5. mai 24. juni
Område 13 Sykehus med driftsavtale 8. september  

Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.

I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør. 

Hva ble resultatet der du jobber?

Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

24. 6: Enighet i område 11 med unntak av Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene HF

SAN og Spekter undertegnet 24. juni avsluttende sentral protokoll for overenskomstområde 11 i samsvar med det som fremgår av vedlagte protokoll.

Det innebærer at område 11 er lukket og at oppgjøret kan iverksettes for med unntak av  følgende to foretak: Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene HF.

Avsluttende protokoll område 11 øvrige HF SAN-Spekter 24.06.21

24.6: Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst lukket

SAN og Spekter undertegnet 7. juni avsluttende sentral protokoll for område 2 Norges Bank. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 12 SAN-Spekter 24.06.21

7.6: Område 2 Norges Bank lukket

SAN og Spekter undertegnet 7. juni avsluttende sentral protokoll for område 2 Norges Bank. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 2 Norges Bank, SAN - Spekter 07.06.21

31.4: Område 4 Innovasjon Norge lukket

SAN og Spekter undertegnet 31. mai avsluttende sentral protokoll for område 4 Innovasjon Norge. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 4 Innovasjon Norge SAN - Spekter 31.5.21

26.5: Område 1 og 9 lukket

SAN og Spekter undertegnet 26. mai avsluttende sentral protokoll for områdene 1 (kultur) og 9 (øvrige virksomheter). Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 1 Kultur SAN - Spekter 26.5.21
Avsluttende protokoll område 9 Øvrige virksomheter SAN - Spekter 26.5.21

5.5: Område 7 tog lukket

SAN og Spekter undertegnet 5. mai avsluttende sentral protokoll for område 7 tog. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 7 tog SAN - Spekter 5.5.21

3.5: Område 3 Avinor og område 8 Posten lukket

SAN og Spekter undertegnet 3. mai avsluttende sentral protokoll for område 3 Avinor og område 8 Posten. Oppgjøret kan dermed iverksettes for disse to områdene.

Avsluttende protokoll område 3 Avinor SAN-Spekter 3.5.21
Avsluttende protokoll område 8 Posten SAN-Spekter 3.5.21

23.4: Område 6 NRK lukket

SAN og Spekter undertegnet 23. april avsluttende sentral protokoll for område 6 NRK. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 6 SAN - Spekter

Publisert: Sist oppdatert: