Status lokale forhandlinger 2021

Område Virksomheter Frist Lukket
Område 1 Kultur 4. juni 26. mai
Område 2 Norges Bank 12. mai 7. juni
Område 3 Avinor 5. mai 3. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 5. mai 31. mai
Område 6 NRK 22. april kl 18.00 23. april
Område 7 Tog - Vy, Cargo Net 5. mai 5. mai
Område 8 Posten 5. mai 3. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 5. mai 26. mai
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift 8. september 16. september
Område 11 Øvrige helseforetak 5. mai 24. juni*
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 5. mai 24. juni
Område 13 Sykehus med driftsavtale 8. september 16. september

Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.

I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør. 

Hva ble resultatet der du jobber?

Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

16.9: Enighet i område 10 og 13

SAN og Spekter undertegnet 16. september avsluttende sentral protokoll for område 10 helseforetak med sykehusdrift og område 13 sykehus med driftsavtale. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 10 HF, 16.09.21, SAN
Avsluttende protokoll område 13 SAN

24. 6: Enighet i område 11 med unntak av Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene HF

SAN og Spekter undertegnet 24. juni avsluttende sentral protokoll for overenskomstområde 11 i samsvar med det som fremgår av vedlagte protokoll.

Det innebærer at område 11 er lukket og at oppgjøret kan iverksettes for med unntak av  følgende to foretak: Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene HF.

Avsluttende protokoll område 11 øvrige HF SAN-Spekter 24.06.21

24.6: Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst lukket

SAN og Spekter undertegnet 7. juni avsluttende sentral protokoll for område 2 Norges Bank. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 12 SAN-Spekter 24.06.21

7.6: Område 2 Norges Bank lukket

SAN og Spekter undertegnet 7. juni avsluttende sentral protokoll for område 2 Norges Bank. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 2 Norges Bank, SAN - Spekter 07.06.21

31.4: Område 4 Innovasjon Norge lukket

SAN og Spekter undertegnet 31. mai avsluttende sentral protokoll for område 4 Innovasjon Norge. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 4 Innovasjon Norge SAN - Spekter 31.5.21

26.5: Område 1 og 9 lukket

SAN og Spekter undertegnet 26. mai avsluttende sentral protokoll for områdene 1 (kultur) og 9 (øvrige virksomheter). Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 1 Kultur SAN - Spekter 26.5.21
Avsluttende protokoll område 9 Øvrige virksomheter SAN - Spekter 26.5.21

5.5: Område 7 tog lukket

SAN og Spekter undertegnet 5. mai avsluttende sentral protokoll for område 7 tog. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 7 tog SAN - Spekter 5.5.21

3.5: Område 3 Avinor og område 8 Posten lukket

SAN og Spekter undertegnet 3. mai avsluttende sentral protokoll for område 3 Avinor og område 8 Posten. Oppgjøret kan dermed iverksettes for disse to områdene.

Avsluttende protokoll område 3 Avinor SAN-Spekter 3.5.21
Avsluttende protokoll område 8 Posten SAN-Spekter 3.5.21

23.4: Område 6 NRK lukket

SAN og Spekter undertegnet 23. april avsluttende sentral protokoll for område 6 NRK. Oppgjøret kan dermed iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 6 SAN - Spekter