Status lokale forhandlinger 2022

Område Virksomheter Frist Lukket
Område 1 Kulturvirksomheter 13. mai kl 12 24. mai
Område 2 Norges Bank 6. mai kl 15 12. mai
Område 3 Avinor 13. mai kl 12 12. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 13. mai kl 12 10. juni
Område 6 NRK 6. mai kl 15 12. mai
Område 7 Tog  13. mai kl 12 24. mai
Område 8 Posten 6. mai kl 15 12. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 13. mai kl 12 24. mai
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift 10. juni kl 15 29. juni
Område 11 Øvrige helseforetak 10. juni kl 15 29. juni
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 13. mai kl 12 24. mai
Område 13 Sykehus med driftsavtale 10. juni kl 15 10. juni

Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.

I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør. 

Område 10 og 11 lukket 29. juni

SAN og Spekter undertegnet 29. juni avsluttende sentral protokoll for område 10 helseforetak og område 11 øvrige helseforetak. Oppgjøret kan nå effektueres i disse virksomhetene.

Område 4 og 13 lukket 10. juni

SAN og Spekter undertegnet 10. juni avsluttende sentral protokoll for område 4 virksomheter med definerte samfunnsoppdrag og område 13 sykehus med driftsavtale. Oppgjøret kan dermed iverksettes her. 

Område 1, 7, 9 og 12 lukket 24. mai

SAN og Spekter undertegnet 24. mai avsluttende sentral protokoll for

  • område 1 kulturvirksomheter
  • område 7 tog
  • område 9 øvrige virksomheter
  • område 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

Oppgjøret kan dermed iverksettes for virksomheter i disse områdene. 

Område 2, 3, 6 og 8 lukket 12. mai

SAN og Spekter undertegnet 12. mai avsluttende sentral protokoll for område 2 Norges Bank, 3 Avinor, 6 NRK og 8 Posten. Oppgjøret kan dermed iverksettes her. 

Hva ble resultatet der du jobber?

Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)