Status lokale forhandlinger 2022

Område Virksomheter Frist Lukket
Område 1 Kulturvirksomheter 13. mai kl 12  
Område 2 Norges Bank 6. mai kl 15 12. mai
Område 3 Avinor 13. mai kl 12 12. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 13. mai kl 12  
Område 6 NRK 6. mai kl 15 12. mai
Område 7 Tog  13. mai kl 12  
Område 8 Posten 6. mai kl 15 12. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 13. mai kl 12  
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift 10. juni kl 15  
Område 11 Øvrige helseforetak 10. juni kl 15  
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 13. mai kl 12  
Område 13 Sykehus med driftsavtale 10. juni kl 15  
- Ikke innplasserte virksomheter 13. mai kl 12  

Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.

I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør. 

Område 2, 3, 6 og 8 lukket 12. mai

SAN og Spekter undertegnet 12. mai avsluttende sentral protokoll for område 2 Norges Bank, 3 Avinor, 6 NRK og 8 Posten. Oppgjøret kan dermed iversettes her. 

Hva ble resultatet der du jobber?

Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)