Gå til innhold
Håndtrykk Foto: GettyImages
Lønn Spekter

Enighet om ny A1-avtale

SAN helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene, den såkalte A1-delen av overenskomsten med Spekter.

Partene er enige om å videreføre frysbestemmelsen av de ansattes pensjonsforhold. Det ble også enighet om ytelse til etterlatte.

Organisasjonene hadde fremmet et felles krav om bedre sykepengerettigheter for de over 67 år og muligheten for å arbeide ved siden av alderspensjon etter fylte 67 år. Dette resulterte i at det ble satt ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for arbeidstakere som er 67 år og eldre.

Protokoll del A1 omr. 10, 2020 (sosiale bestemmelser)
Protokoll del A1 omr. 13, 2020 (sosiale bestemmelser)

Oppgjøret i område 10, 11 og 13 for SANs foreninger i helseforetakene fortsetter nå med lokale forhandlinger (B-dels forhandlingene). Informasjon om fristene kommer her så snart de er klare: Status lokale forhandlinger i Spekter 2020 (oppdateres fortløpende).

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. 

Publisert: Sist oppdatert: