Gå til innhold
Lønn Spekter

Lønnsoppgjøret Spekter: Innsatsen må lønne seg

Årets forhandlinger mellom SAN og Spekter starter 25. august. NITO Spekter forventer at medlemmenes avgjørende kompetanse og innsats under koronapandemien gir økonomisk uttelling.

Årets lønnsoppgjør ble i vår utsatt på grunn av koronasituasjonen. Det er avtalt oppstart av den forhandlingen mellom SAN og Spekter om den sentrale A-delen av avtalen den 25. august 2020. 

Forventer reallønnsvekst innen Spekter øvrige virksomheter

- Vi har noe forskjellige utfordringer innen tariffområdet i årets lønnsoppgjør. Enkelte virksomheter innen Spekter Øvrige som har gjort det bra under den spesielle situasjonen vi er i og vi forventer en reallønnsvekst for området, sier Brynhild Asperud, leder for NITO Spekter.

Innsatsen innen helse må lønne seg

I helsesektororen er det helt andre utfordringer.

- Våre medlemmer har virkelig stått på. Og 2020 er det året der NITOs medlemmer innen helse må bli tilgodesett i oppgjøret, sier Asperud.

Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter
Brynhild Asperud, leder NITO Spekter

- Medlemmene våre har en kompetanse som er helt avgjørende for løse utfordringene vi nå står i. Også framover vil de være helt essensielle i håndteringen av koronapandemien slik at vi kan fortsette å ha et åpent samfunn. Dette må verdsettes. Ikke bare i lovord, men også økonomisk, sier Asperud.

Forhandlingsmodellen i Spekter er som følger

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, fra nå av SAN, på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. 

Følg nito.no for oppdatert informasjon

Det vil komme fortløpende informasjon om forhandlingene på nito.no.

Publisert: Sist oppdatert: