Gå til innhold
Mann ved siden av fly på rullebane Foto: Tom Haga
Lønn Spekter

Status lokale forhandlinger i Spekter 2020

De ulike overenskomstområdene i Spekter forhandles og lukkes med ulike frister. Her finner du en oversikt over status i de lokale forhandlingene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Status lokale forhandlinger 2020

Område

Virksomheter

Frist for bistand

Frist for ferdigstillelse

Lukket

Område 1 Kultur 17.9 23.9 21.10
Område 2 Norges bank 23.9 30.9 8.10
Område 3 Avinor 17.9 23.9 13.10
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 17.9 23.9 2.11
Område 6 NRK 17.9 23.9 28.9
Område 7 Vy, Cargo Net 17.9 23.9 28.9
Område 8 Posten 17.9 23.9 21.9
Område 9 Øvrige virksomheter 17.9 23.9 24.11
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift 27.10 5.11  
Område 11 Øvrige helseforetak 27.10 5.11 26.11
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 17.9 23.9 18.11
Område 13 Sykehus med driftsavtale 27.10 5.11 18.11

Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.

I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør. 

8.12: Brudd i fase 3 for område 10

Brudd i helseforetakene – oppgjøret går til mekling

26.11: Område 11 (øvrige helseforetak) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 26. november avsluttende sentral protokoll for område 11. Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 11

24.11: Område 9 (øvrige virksomheter) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 24. november avsluttende sentral protokoll for område 9. Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 9

18.11: Område 12 og 13 er lukket

SAN og Spekter undertegnet 18. november avsluttende sentral protokoll for område 12 og 13. Oppgjøret kan iverksettes her.

2.11: Område 4 (virksomheter med definerte samfunnsoppdrag) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 2. november avsluttende sentral protokoll for område 4. Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 4

21.10: Område 1  (kultur) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 21. oktober avsluttende sentral protokoll for område 1. Oppgjøret kan iverksettes her.

13.10: Område 3  (Avinor) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 8. oktober avsluttende sentral protokoll for område 2 (Norges Bank). Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 3

8.10: Område 2  (Norges Bank) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 8. oktober avsluttende sentral protokoll for område 2 (Norges Bank). Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 2

28.9: Område 7 (tog) og område 6 (NRK) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 28. september avsluttende sentral protokoll for område 7 og 6. Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 6 
Avsluttende protokoll område 7

21.9: Område 8  (Posten) er lukket

SAN og Spekter undertegnet 21. september avsluttende sentral protokoll for område 8 (Posten). Oppgjøret kan iverksettes her.

Avsluttende protokoll område 8

Publisert: Sist oppdatert: