Gå til innhold
Lønn Spekter

Viktig info om lønnsoppgjøret i helseforetakene: Forsinket utbetaling

Lønnsoppgjøret med Spekter for overenskomstområde 10 helseforetakene endte 8. desember i brudd. Dette gir forsinket utbetaling av årets lønnstillegg for medlemmene i hele område 10.

Illustrasjonsbilde medlem som jobber på sykehus.jpg
Det kan bli streik for NITOs medlemmer i helseforetakene hvis ikke mekling fører fram. lllustrasjonsfoto

SAN og medlemsforeningene har kommet i mål med årets lønnsforhandlinger i noen av helseforetakene i område 10. Forhandlingene endte imidlertid med brudd for følgende åtte helseforetak for NITO og fire helseforetak for Den norske jordmorforening (DNJ): 

 • Sykehuset i Vestfold – NITO
 • Sykehuset Telemark – NITO
 • Sørlandet sykehus – NITO
 • UNN – NITO
 • Sykehuset Østfold – NITO
 • Sykehuset Innlandet – NITO
 • Helse Fonna – NITO
 • Vestre Viken – NITO og DNJ
 • St. Olavs hospital – DNJ
 • Oslo universitetssykehus – DNJ
 • Helse Møre og Romsdal – DNJ

Hvorfor ble det brudd?

Bruddene gjelder i all hovedsak økonomien i hovedoppgjøret og manglende bruk av Spekters lokale forhandlingsmodell mellom oppgjørene. Vi er blant annet uenige i størrelsen på lønnstilleggene for 2020, hvordan man skal rekruttere og beholde erfarne jordmødre, samt beregning av ansiennitet et par steder.

Lønnsoppgjøret effektueres først når SAN og Spekter har funnet en løsning

På grunn av forhandlingssystemet i Spekter, blir ikke lønnsoppgjøret for deg og dine kollegaer effektuert før SAN og Spekter har funnet en løsning for hele område 10.

Praktisk sett betyr det at din eventuelle lønnsøkning blir etterbetalt på et senere tidspunkt enn det som opprinnelig var planlagt. 

Det betyr også at alle variable tillegg (kvelds-, natt-, overtid- etc) blir betalt ut basert på «gammel lønn» fram til ny lønn er effektuert. Det er ikke vanlig å etterregulere variable tillegg i lønnsoppgjør.

Mekling – mulig streik

Meklingsdato er foreløpig ikke avtalt, men det skjer sannsynligvis i løpet av januar 2021.

Når en forhandling ender med brudd og mekling, er det alltid en fare for at det blir en streik hvis heller ikke mekling fører fram.

Som forberedelse til meklingen foretar SAN ordinær konfliktplanlegging. Det betyr blant annet en vurdering av hvilke helseforetak som eventuelt vil bli tatt ut i streik. Også medlemmer i helseforetak som er blitt enige lokalt, kan bli tatt ut i streik. Ved en eventuell konflikt kan det bli markeringer på helseforetak som ikke tas ut i streik.

Alle medlemmer som blir tatt ut i streik får direkte beskjed om dette.

Hold deg orientert

NITO Spekter sin side på nito.no vil bli holdt oppdatert under meklingen, og under en eventuell streik. 

Følg NITO Spekter på facebook

Publisert: Sist oppdatert: