Arbeidstid illustrasjonsbilde.jpg

De sentrale partene, hvor NITO forhandler sammen med Akademikerne, er blitt enige om å videreføre suspensjon av kjernetidsbestemmelsen fram til 30. juni 2022. Dette for å avlaste kollektivtrafikken i rushtiden.

Protokoll kjernetid t.o.m. 30.06.22

Polaravtalen

Særavtalen er blitt reforhandlet. Satsene er oppjustert. Det er og også kommet inn en ny paragraf som gir en årlig forhandlingsrett på satsene.

Protokoll polaravtalen 2022-2024

Økonomiske vilkår ved endret tjenestested

I denne avtalen var det regulering av satsene i år.

Protokoll særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested med virkning fra 1.1.2022

Øvrige særavtaler forhandles i januar

Resterende særavtaler med utløp 31.12.2021, inkludert reiseavtalene, er ikke ferdigforhandlet. Forhandlingene fortsetter i januar.