Gå til innhold
Lønn stat

Lønnsoppgjøret i staten starter 1. september

Hovedtariffoppgjøret i staten starter 1. september, med frist til å bli enige 15. september. For NITO er det viktig at frontfaget ikke blir et tak for årets forhandlinger, men at staten styrker sin mulighet til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

Koronapandemien har naturlig nok bidratt til en spesiell situasjon med større usikkerhet knyttet til forhandlingene – også i staten. Samtidig så ser vi enda tydeligere i den situasjonen vi nå er i, hvor viktig rolle staten har som premissleverandør for privat næringsliv og et velfungerende samfunn.

- Lønnsnivået og lønnsutviklingen for våre medlemmer i staten reflekterer i liten grad viktigheten og verdien av denne jobben, og det er viktig at man gjennom årets forhandlinger får et økonomisk resultat som styrker de statlige arbeidsgivernes mulighet til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat.

Frontfaget er ikke et tak

De sentrale partene i arbeidslivet har stadfestet, særlig gjennom de tre Holden-utvalgene, at resultatene fra frontfaget skal fungere som norm over tid. I dette ligger at det aksepteres variasjoner det enkelte år.

NITOs-sentrale-tariffkonferanser-2020-Siw-Tyldum-NT-02856.JPG

- Både lønnsnivå og lønnsutvikling for våre medlemmer i staten, og den spesielle situasjonen vi er oppe i knyttet til koronapandemien tilsier at den økonomiske rammen som avtales i staten kan og bør være høyere enn den man blir enige om i LO/NHO-oppgjøret, sier Tyldum.

Forventer opprydding omkring de uorganisertes lønnsmasse

Årets oppgjør er også et hovedoppgjør hvor hele tariffavtalen er oppe til reforhandling. NITO mener det nye lønns- og forhandlingssystemet våre medlemmer er omfattet av i all hovedsak fungerer fint, men som alltid ser vi at det er nødvendig med noen justeringer både knyttet til forhandlingssystemet og fellesbestemmelsene i tariffavtalen.

- Forholdet til de uorganiserte er også noe som har engasjert mange av våre medlemmer og tillitsvalgte. NITO mener dagens håndtering av de uorganisertes lønnsmasse er uholdbar og bidrar til å undergrave avtalen mellom Akademikerne og staten. Vi har klare forventninger til at det blir en endring på dette i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør, sier Tyldum. 

- Vi gleder oss til å komme i gang og ser frem til konstruktive og gode forhandlinger, sier Tyldum.

Publisert: Sist oppdatert: