Mandag 26. april møtes hovedorganisasjonene staten i årets lønnsoppgjør. NITO er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne stat.

I år er det et mellomoppgjør, noe som betyr at partene primært forhandler om økonomi. For NITOs medlemmer betyr det i praksis hvor mye penger det skal settes av til forhandlinger ute i virksomhetene, siden NITO og Akademikernes medlemmer i staten får all lønn fordelt lokalt.

Kristian Botnen, leder av NITO Stat Nå har vi hatt flere år med svak lønnsvekst. Medlemmer og tillitsvalgte har meldt tilbake at de har klare forventninger om et solid lønnsoppgjør, og det er med dette vi nå går inn i lønnsoppgjøret. Kristian Botnen, leder av NITO Stat

- I tillegg forventer vi at det i år blir en løsning på hvordan lønnsmassen til de uorganiserte skal fordeles på de to ulike hovedtariffavtalene i staten.

- Per i dag følger de uorganisertes lønnsmasse den største avtalen sentralt (LO, YS, Unio). Men ute i virksomhetene kan det være at flere er tilknyttet Akademikernes avtale. Da må vi klare å finne måter å fordele dette på som ikke slår så skjevt ut som i dag, sier Botnen.

Partene har frist for å komme til enighet 30. april kl 24.00.

Følg med på nito.no for oppdateringer om oppgjøret.

Tariffnytt NITO Stat

Les også: