Staten og hovedsammenslutningene underskrev 16. mars en avtale om utvidede grenser for overtid og reduksjon av hviletiden. Avtalen gjelder for statlige virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner. Partene er og også enige om at reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen settes ut av kraft i den foreliggende situasjonen. Avtalen gjelder i første omgang fram til og med 30. april 2020.

Avtale med staten om utvidede grenser for overtid m.m. ifm korona, mars 2020

Partene oppfordrer samtidig medarbeidere og ledere på alle nivåer til å delta i oppgaveløsningen slik at virksomhetene kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Dette kan bety at medarbeidere og ledere i perioder gjør andre oppgaver enn normalt.