I mars ble partene i staten enige om å utvide grensene for overtid i forbindelse med koronapandemien. Denne avtalen ble 24. april forlenget til 31. mai, med unntak av punktet om kjernetid som er forlenget til 15. september.

Det er samtidig gjort noen justeringer i avtalen:

  • Overtidsarbeid skal klareres med den enkelte.
  • De sentrale parter skal orienteres om bruken av avtalen gjennom å få protokoller til orientering.
  • Det er presisert at avtalen ikke erstatter øvrig avtaleverk.

Forlengelse avtale arbeidstid, overtid, korona, 240420

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.