16.-17. mars arrangerte NITO de årlige sentrale tariffkonferansene. Her har tillitsvalgte fra hele landet diskutert veien videre for norsk arbeidsliv etter pandemien og utfordringer og muligheter i forkant av årets lønnsoppgjør. 

Kristian.jpg
Kristian Botnen fra Universitetet i Bergen, nyvalgt leder av tariffutvalget NITO Stat.

- Etter flere år med svak lønnsvekst for våre medlemmer i staten er det i år klare forventninger til et solid lønnsoppgjør blant våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Kristian Botnen nyvalgt leder i NITO Stat sitt tariffutvalg.

Dette er NITO-medlemmenes lønnsforventninger i 2021

Kompetanse koster - også i staten

- Arbeidsgivere i staten må erkjenne at hvis de ikke tar nødvendige grep i lønnsoppgjørene, så vil de tape kampen om å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger for å levere på sitt samfunnsoppdrag, sier Botnen.

- Da holder det ikke å gang på gang skyve frontfaget foran seg, noe som gir ansatte i staten en dårligere lønnsutvikling enn privat sektor. 

Lønnstall 2020 statlig sektor

- Våre medlemmer i staten kunne sprengt rammen i frontfaget mange år på rad uten at det hadde påvirket konkurranseevnen til norsk industri. Til det er lønnsnivået til våre statlige medlemmer alt for lavt sammenlignet med kolleger i privat sektor.

- Vi har fått til gode endringer i tariffavtalen og i selve lønnssystemet. Men uten friske penger i oppgjørene har disse endringene begrenset effekt. Tålmodigheten begynner å ta slutt nå, sier den nyvalgte lederen.

Det kan ikke lønne seg å være uorganisert

I tariffoppgjørene forhandler fagforeningene med staten som arbeidsgiver om hvor mye penger som skal gis som lønnstillegg i år. Men diskusjonene på tariffkonferansen gjorde det tydelig at de uorganiserte er en stor utfordring.

- I lønnsoppgjøret knyttes de uorganiserte til hovedtariffavtalen til LO, Unio og YS. Dette har medført en del uheldige og utilsiktede utslag på lønnsveksten for våre medlemmer. Et organisert arbeidsliv der partene jobber sammen for å finne løsninger kommer alle til gode, noe ikke minst krisetider har vist oss, sier Botnen.

- Da kan ikke staten være bekjent av å forhandle lønn på en måte som favoriserer det å være uorganisert.

- Vi er tilfreds med at personaldirektøren i staten har signalisert til både Stortinget og tariffpartene at det vil komme endringer på dette området i årets mellomoppgjør. Men det er ikke nok med signaler. Nå må vi få til en endring, sier en offensiv tariffutvalgsleder. 

NITO Stat: Nytt tariffutvalg

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream