- Vi vet at dette har kommet opp som en utfordring for enkelte etater i staten som nærmer seg sin avregningsperiode. Derfor er vi glad for at de sentrale partene så raskt har tatt tak i dette, sier fagansvarlig for NITO stat Roger Matberg. 

Tilleggsprotokoll til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, med bakgrunn i koronapandemien

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere er nøkkelen

Hovedsammenslutningene i staten har også kommet med en ny fellesuttalelse hvor de understreker viktigheten av tett og konstruktiv samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte i staten. Det kan nå være behov for at ansatte og ledere gjør andre oppgaver enn de vanligvis gjør, både internt i egen virksomhet, men også i andre statlige virksomheter hvor arbeidspresset er for stort til at de kan løse det selv.

Samhold og godt samarbeid er avgjørende for å komme oss gjennom denne krisen.

Fellesuttalelse om partssamarbeidet HS KMD mars 20

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.