Mange statlige virksomheter har samfunnskritiske funksjoner som fortsatt må ivaretas. Samfunnsoppdraget oppfylles nå fra hjemmekontor, ute på nødvendige tilsyn eller gjennom tilrettelegging og implementering av nye IT-løsninger, for å nevne noe. 

Finn gode løsninger lokalt

De sentrale partene i staten har i første omgang utvidet grensene for overtidsarbeid og godtatt reduksjon i hviletidsbestemmelsene for at virksomheten skal kunne håndtere sine samfunnskritiske situasjoner. 

I stat har NITO et tariffmessig samarbeid med Akademikerne, og har gjennom det en tett dialog med staten, slik at man raskt kan innføre andre tiltak om det skulle være nødvendig. 

Også lokalt ser og hører vi at dialogen mellom ledelsen og våre tillitsvalgte bidrar til å få på plass nødvendige lokale løsninger. Dette er viktig at den lokale dialogen og medbestemmelsen opprettholdes slik at man i fellesskap kommer fram til best mulige løsninger.

Den norske modellen og partsamarbeidet er et stort fortrinn for Norge i den situasjonen vi nå står i. Når tillitsvalgte og ledere klarer å finne gode løsninger sammen, vil forhåpentligvis ikke regjeringen trenge koronaloven på arbeidslivsfeltet. 

Lønnsforhandlingene utsatt til høsten og hovedtariffavtalen forlenget

Normalt på denne tiden av året er vi i sluttfasen av våre forberedelser til de sentrale tarifforhandlingene. Slik situasjonen er, gir det ikke noen mening å gjennomføre sentrale forhandlinger på nåværende tidspunkt. Partene er derfor enige om å starte opp forhandlingene over sommeren. Det betyr at dagens hovedtariffavtale fortsetter å gjelde fram til 15. september.

Vi vet at denne utsettelsen gjør at vi må gjøre en del praktiske avklaringer i tiden framover, men det er for tidlig å si noe mer om dette nå.

25. mars: Livestream for tillitsvalgte 

stream toppbilde.jpg

NITO streamet for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene om lønnsoppgjør og om den ekstraordinære situasjonen vi er i:

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)