Gå til innhold
Lønn stat

Økonomien i statsoppgjøret forklart

Meklingen i staten endte med en pott på 3,35 prosent til årets lokale forhandlinger, samtidig som den totale rammen er på 2,73 prosent. Men hvordan blir egentlig 2,73 til 3,35?

Illustrasjonsbilde tall og prosenter Foto: GettyImages

NITO er en del av tariffavtalen inngått mellom Akademikerne og staten. Der forhandles rammen for lønnsoppgjørene sentralt, men all fordeling skjer gjennom lokale forhandlinger i virksomhetene.

Ingen streik for NITO i staten - enighet i mellomoppgjøret

Overhenget er den økonomiske effekten fjorårets forhandlinger har på årets lønnsvekst. Overhenget i staten er på 0,2 prosent i år.

Glidning er et uttrykk for all lønnsendring som skjer utenom de ordinære lokale forhandlingene. Den antatte glidningen er satt til 0,3 prosent.

Det betyr at den disponible rammen i staten er på 2,23 prosent (2,73 - 0,2 - 0,3).

Hadde virkningstidspunktet for lønnstilleggene vært 1. januar, hadde dette vært potten dere skulle forhandlet om i virksomhetene.

Virkningstidspunktet i staten er derimot 1. mai. Det innebærer at lønnstilleggene får virkning de siste åtte månedene i året. 2,23 prosent blir da til en lokal pott på 3,35 prosent per 1. mai (2,23% /8 * 12 = 3,35).

Så det dere skal forhandle om er altså 3,35 prosent av lønnsmassen, og tilleggene gis per 1. mai. De lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober. Begynn gjerne forberedelsene allerede nå.

Veileder lokale forhandlinger (kun for tillitsvalgte)

Publisert: Sist oppdatert: