Gå til innhold

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Fra ditt hjemmekontor, jobbkontoret eller om du er ute på tur: Følg NITO på stream. Vi streamer om relevante temaer. For eksempel svarer NITOs jurister på spørsmål om lovendringene knyttet til den ekstraordinære koronasituasjonen. Se også stream i opptak.

Opptak 19. februar: Lønn i 2020 og 2021 , organisering i bemanningsbransjen og NITO egen pensjonskonto

 • President Trond Markussen snakker om Teknisk beregningsutvalg, lønnsvekst i 2020, og hva han tenker om 2021.
 • NITO-advokatene Rannveig Arthur og Fredrik Lund Skyberg snakker om bemanningsbransjen og viktigheten av organisering, trygge arbeidsforhold og hva NITO gjør for deg i denne bransjen.
 • Kaja Michaelis fra Danica Pensjon forteller om hvordan de nå jobber for å sikre NITO-medlemmer en best mulig pensjonstid.

 

Opptak 11. desember: Egen pensjonskonto, 2020 oppsummert og NITO i lomma

Arild Farah Elisabeth liste.jpg

Se opptak av stream

 • Hva innebærer egentlig den nye ordningen egen pensjonskonto som kommer i 2021?
 • 2020 sett med NITO-advokatenes øyne
 • nito.no - NITO i lomma når du trenger oss

Med NITO-advokatene Arild Hølland og Farah Ali og seniorrådgiver Elisabeth Tindeland.

Opptak 20. november: Permittering, særlig uavhengig stilling, seier i Arbeidsretten og lønnsoppgjøret i privat sektor

Beate Øyvind Fredrik listebilde.jpg

Se opptak av stream

 • Nye regler for permittering og dagpenger fra 1. november
 • Hva skal til for at en stilling skal være særlig uavhengig og unntatt overtidsbetaling? Og er det en god idé?
 • Viktig seier i Arbeidsretten om arbeidstid for kontoradministrasjonen i sammenslåtte kommuner
 • Lønnsoppgjøret mellom NITO og NHO - hva har skjedd siden partene gikk til brudd 14. oktober?

Med NITOs advokater Beate Sire Dagslet, Fredrik Lund Skyberg og fagansvarlig NITO Privat Øyvind Kyrkjebø.

Opptak 23. oktober: Hva har skjedd i årets lønnsforhandlinger?

Knut Jan Gisle liste.jpg

Se opptak av stream

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva har skjedd i de ulike tariffområdene nå som de har forhandlet? Hva er egentlig frontfaget, og hvordan virker dette inn på lokale forhandlinger? Og hva har skjedd med tillitsvalgtopplæringen under koronapandemien?

Det ble også lansert en helt ny medlemsfordel: NITO egen pensjonskonto.

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke, direktør for forhandling og arbeidsliv Jan Pieter Groenhof og seksjonseder for tillitsvalgtutvikling Gisle Frantzen Lie.

Opptak 18. september: Årets lønnsforhandlinger og situasjonen for permitterte

listebilde Fredriksen Skyberg Aarbakke.jpg

Se opptak av stream

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva skjer i lønnsoppgjøret for de ulike områdene? Og hva er situasjonen for permitterte nå?

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke og NITO-advokatene Anne-Lise Mala Fredriksen og Fredrik Lund Skyberg.

Opptak 26. juni: Den spesielle våren og gjenåpningen av Norge

01 Sørlie listebilde.jpg

Se opptak av stream

Du får status etter en lang vår hvor det meste har blitt annerledes enn planlagt. NITOs advokater svarer på spørsmål. Generalsekretær Steinar Sørlie er også med.


Opptak 19. juni: Hjemmekontor og ferie med lege i kofferten

Tryg legehjelp fb-bilde.jpg

Se opptak av stream

Hjemmekontorordninger og ferie med lege i kofferten. Du møter NITOs advokat Anne-Lise Mala Fredriksen, advokatfullmektig Malin Endresen Rogne og lege Jan Einar Vaage fra Tryg Legehjelp.

 • Ekstra skjerm og mus? Heve- og senkepult?
 • Kan jeg bli pålagt hjemmekontor?
 • Er det ok å gå over til bare hjemmekontor?
 • Kan arbeidsgiver stille krav om at jeg skal stille med egnet kontor hjemme?
 • Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe hjemmefra når dette fungerer så godt?
 • Er hjemmekontor det nye i norsk arbeidsliv?

Opptak 12. juni: Hjemmekontorordninger og de nye endringene i lønnskompensasjonsordningen

Malin og Fredrik listebilde.jpg

Se opptak av stream

NITOs advokater Malin Rogne og Fredrik Lund Skyberg svarte på spørsmål.

Opptak 5. juni: Ferie og feriepenger

02 Kristin listebilde.jpg

Se opptak av stream

Se opptak av stream med NITOs advokater Kirsten Rydne, Fredrik Lund Skyberg og organisasjonspsykolog Kristin Dille som denne gangen hadde fokus på ferie:

 • Hvor mye ferie har du rett til?
 • Hvem bestemmer når ferien skal tas?
 • Hva skal du gjøre hvis du ikke får feriepenger?
 • Kan arbeidsgiver pålegge deg å være tilgjengelig i ferien?

 

Opptak 2. juni: Grønn omstillingspakke - hva betyr dette for ingeniørene og norske arbeidsplasser?

Trond ACB Tone listebilde.jpg

Se opptak av stream

Med NITO-president Trond Markussen, samfunnspolitisk direktør Anne Cathrine Berger og utredningssjef Tone Tønnesen.  

Opptak 29. mai: Gratisarbeid, dugnad under permittering, konkurranseklausuler, reiser i strid med reiseråd

Øyvind og co listebilde.jpg

Se opptak av stream

Fredag 29. mai hadde NITO stream med seniorrådgiver Øyvind Kyrkjebø og NITOs advokater Kirsten Rydne og Fredrik Lund Skyberg som gikk gjennom aktuelle tema og svarte på spørsmål fra seerne.

 • Gratisarbeid og dugnad under permittering, misbruk av de statlige ordningene 
 • Tiltak mot lønnstyveri 
 • Konkurranse- og kundeklausuler ved nedbemanning og permittering 
 • Kan arbeidsgiver pålegge reiser i strid med reiseråd?
 • Årets lønnsforhandlinger

Opptak 22. mai: Feriepenger, permittering, studenter som mister sommerjobben

Malin Fredrik Rydne listebilde.jpg

Se opptak av stream 

Fredag 22. mai hadde NITO stream hvor NITOs advokater Kirsten Rydne, Fredrik Lund Skyberg og advokatfullmektig Malin Endresen Rogne gikk gjennom blant annet

 • Feriepenger og permittering - hva er viktig å være obs på
 • Rett til lønn/kompensasjon for studenter som mister sommerjobb
 • Pålegg om tjenestereiser i strid med offisielle reiseråd 

Opptak 15. mai: Nye regler og hva omstillingsprosesser gjør med deg

Marianne listebilde (1).jpg

Se opptak av stream

Fredag 15. mai hadde NITO stream hvor NITOs advokater Kirsten Rydne og Marianne Kjellsen gikk gjennom nye regelendringer. Vi hadde også med oss organisasjonspsykolog Kristin Dille som snakket om hva omstillingsprosesser gjør med oss. 

Opptak 12. mai: Revidert statsbudsjett – vi tar tempen på norsk økonomi

Lars Trond Petter listebilde.jpg

Se opptak av stream

12. mai hadde NITO livestream hvor NITOs eksperter Petter Teigen og Lars Øystein Eriksen gikk gjennom revidert statsbudsjett. Hva betyr dette for deg i din arbeidshverdag og hvilke endringer har NITO påvirket?

NITOs president Trond Markussen kom direkte fra hovedstyremøte og fortalte hva vi prioriterer i tiden framover og hvordan medlemmer og tillitsvalgte kan merke endringene.

 

Opptak 8. mai: Dagpengerettigheter og spørsmål om hjemmekontorsituasjon og barn  

streambilde generelt med bilder listefoto.jpg

Se opptak av stream

Fredag 8. mai hadde NITO livestream hvor NITOs advokater Kirsten Rydne og Fredrik Lund Skyberg gikk gjennom aktuelle tema og svarte på spørsmål fra seerne: 

 • Hvilke dagpengerettigheter har arbeidstakere som sier opp under permittering?
 • Hva med dagpenger for arbeidstakere på spesialistvisum?
 • Og når kan du være hjemme med barna?

Petter Teigen og Lars Øystein Eriksen fra NITOs samfunnspolitiske avdeling var også med og gikk gjennom hva NITO forventer kommer i revidert statsbudsjett 12. mai.

Opptak 24. april: Nye regelendringer, omsorgsdager, yrkesskade

Streaming Foto GettyImages.JPG

Se opptak av stream

NITOs advokater Kirsten Rydne og Fredrik Lund Skyberg gikk gjennom nye regelendringer, blant annet ekstra omsorgsdager, yrkesskade og sykepengenekt ved selvpåført karantene. De svarte også på spørsmål fra seerne.

Opptak 17. april: Lønn og arbeidsvilkår

stream toppbilde.jpg

Se opptak av stream

 • NITOs advokater Kirsten Rydne og Fredrik Lund Skyberg svarte på spørsmål fra seerne.
 • Forhandlingssjef Knut Aarbakke oppsummerte hva som har skjedd med avtaler om lønn og arbeidsvilkår den siste tiden.

Opptak 8. april: Spørsmål og svar om nye regler og ferie

streambilde generelt med bilder listefoto.jpg

Se opptak av stream

NITOs advokater Kirsten Rydne, Fredrik Lund Skyberg og advokatfullmektig Malin Rogne svarte ut spørsmål, blant annet om ferie.

Opptak 3. april: Dine rettigheter og din økonomi

stream toppbilde.jpg

Se opptak av stream

Nordeas forbrukerøkonom Derya Incedursun og NITOs advokater Kirsten Rydne og Fredrik Lund Skyberg svarte på spørsmål fra seerne. 

Opptak 27. mars: Siste endringer i lover og regler knyttet til den ekstraordinære situasjonen

Se opptak av stream

NITOs advokater Arild Hølland, Fredrik Lund Skyberg og Kirsten Rydne svarte på spørsmål fra seerne.

Opptak 25. mars: Lønnsoppgjør – for tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene

Tema var lønnsoppgjør og den ekstraordinære situasjonen vi er i.

Opptak 20. mars: Korona og arbeidsforholdet ditt

Se opptak av stream

NITOs advokat Anne-Lise Mala Fredriksen svarte på spørsmål fra seerne.

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO