Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

 • Hvor står vi
 • Hva er fremdriften nå
 • Milepæler og datoer
 • Hvem gjør hva

Opptak 19. februar: Lønn i 2020 og 2021 , organisering i bemanningsbransjen og NITO egen pensjonskonto

 • President Trond Markussen snakker om Teknisk beregningsutvalg, lønnsvekst i 2020, og hva han tenker om 2021.
 • NITO-advokatene Rannveig Arthur og Fredrik Lund Skyberg snakker om bemanningsbransjen og viktigheten av organisering, trygge arbeidsforhold og hva NITO gjør for deg i denne bransjen.
 • Kaja Michaelis fra Danica Pensjon forteller om hvordan de nå jobber for å sikre NITO-medlemmer en best mulig pensjonstid.

Opptak 11. desember: Egen pensjonskonto, 2020 oppsummert og NITO i lomma

Arild Farah Elisabeth liste.jpg

Se opptak av stream

 • Hva innebærer egentlig den nye ordningen egen pensjonskonto som kommer i 2021?
 • 2020 sett med NITO-advokatenes øyne
 • nito.no - NITO i lomma når du trenger oss

Med NITO-advokatene Arild Hølland og Farah Ali og seniorrådgiver Elisabeth Tindeland.

Opptak 20. november: Permittering, særlig uavhengig stilling, seier i Arbeidsretten og lønnsoppgjøret i privat sektor

Beate Øyvind Fredrik listebilde.jpg

Se opptak av stream

 • Nye regler for permittering og dagpenger fra 1. november
 • Hva skal til for at en stilling skal være særlig uavhengig og unntatt overtidsbetaling? Og er det en god idé?
 • Viktig seier i Arbeidsretten om arbeidstid for kontoradministrasjonen i sammenslåtte kommuner
 • Lønnsoppgjøret mellom NITO og NHO - hva har skjedd siden partene gikk til brudd 14. oktober?

Med NITOs advokater Beate Sire Dagslet, Fredrik Lund Skyberg og fagansvarlig NITO Privat Øyvind Kyrkjebø.

Opptak 23. oktober: Hva har skjedd i årets lønnsforhandlinger?

Knut Jan Gisle liste.jpg

Se opptak av stream

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva har skjedd i de ulike tariffområdene nå som de har forhandlet? Hva er egentlig frontfaget, og hvordan virker dette inn på lokale forhandlinger? Og hva har skjedd med tillitsvalgtopplæringen under koronapandemien?

Det ble også lansert en helt ny medlemsfordel: NITO egen pensjonskonto.

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke, direktør for forhandling og arbeidsliv Jan Pieter Groenhof og seksjonseder for tillitsvalgtutvikling Gisle Frantzen Lie.

Opptak 18. september: Årets lønnsforhandlinger og situasjonen for permitterte

listebilde Fredriksen Skyberg Aarbakke.jpg

Se opptak av stream

Årets lønnsoppgjør ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. Hva skjer i lønnsoppgjøret for de ulike områdene? Og hva er situasjonen for permitterte nå?

Med forhandlingssjef Knut Aarbakke og NITO-advokatene Anne-Lise Mala Fredriksen og Fredrik Lund Skyberg.

Opptak 26. juni: Den spesielle våren og gjenåpningen av Norge

01 Sørlie listebilde.jpg

Se opptak av stream

Du får status etter en lang vår hvor det meste har blitt annerledes enn planlagt. NITOs advokater svarer på spørsmål. Generalsekretær Steinar Sørlie er også med.


Opptak 19. juni: Hjemmekontor og ferie med lege i kofferten

Tryg legehjelp fb-bilde.jpg

Se opptak av stream

Hjemmekontorordninger og ferie med lege i kofferten. Du møter NITOs advokat Anne-Lise Mala Fredriksen, advokatfullmektig Malin Endresen Rogne og lege Jan Einar Vaage fra Tryg Legehjelp.

 • Ekstra skjerm og mus? Heve- og senkepult?
 • Kan jeg bli pålagt hjemmekontor?
 • Er det ok å gå over til bare hjemmekontor?
 • Kan arbeidsgiver stille krav om at jeg skal stille med egnet kontor hjemme?
 • Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe hjemmefra når dette fungerer så godt?
 • Er hjemmekontor det nye i norsk arbeidsliv?

Opptak 12. juni: Hjemmekontorordninger og de nye endringene i lønnskompensasjonsordningen

Malin og Fredrik listebilde.jpg

Se opptak av stream

NITOs advokater Malin Rogne og Fredrik Lund Skyberg svarte på spørsmål.

Opptak 5. juni: Ferie og feriepenger

02 Kristin listebilde.jpg

Se opptak av stream

Se opptak av stream med NITOs advokater Kirsten Rydne, Fredrik Lund Skyberg og organisasjonspsykolog Kristin Dille som denne gangen hadde fokus på ferie:

 • Hvor mye ferie har du rett til?
 • Hvem bestemmer når ferien skal tas?
 • Hva skal du gjøre hvis du ikke får feriepenger?
 • Kan arbeidsgiver pålegge deg å være tilgjengelig i ferien?

 

Opptak 2. juni: Grønn omstillingspakke - hva betyr dette for ingeniørene og norske arbeidsplasser?

Trond ACB Tone listebilde.jpg

Se opptak av stream

Med NITO-president Trond Markussen, samfunnspolitisk direktør Anne Cathrine Berger og utredningssjef Tone Tønnesen.  

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter