Hva gjør du når lønningsdagen er passert, kontoen står i minus og du ikke får lønna du skulle hatt? Foto: GettyImages
Hva gjør du når kontoen står i minus, lønningsdagen er passert og du ikke har fått lønna du skulle hatt? (Foto: GettyImages)

In English: What should you do if your wage is not paid?

Aller først: Ta kontakt med arbeidsgiver

Første skritt er å ta kontakt med arbeidsgiver og få en forklaring på hvorfor de ikke betaler. Det kan være frister som er avgjørende for om du får dekket kravet ditt, så ikke drøy dette. 

Send et skriftlig krav

Får du ikke betalt lønn, er NITOs råd at du sender et brev til arbeidsgiver så snart du ikke har fått utbetalt det du har krav på.

 • I brevet til arbeidsgiver forteller du hva du mener du har krav på, og ber om at dette betales innen for eksempel en uke.
 • Skriv at hvis pengene ikke betales innen fristen, vil du gå videre med saken.
 • Det er anbefalt å sende et slikt brev rekommandert. 

NITO kan bistå deg, og vi anbefaler deg å ta kontakt med oss hvis din lønn er uteblitt. 

Når arbeidsgiver ikke kan betale

Dersom grunnen til at arbeidsgiver ikke betaler er at bedriften ikke har penger, vil lønnskravet ditt kunne dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning (nav.no). En forutsetning for dette er at bedriften slås konkurs. 

Du kan selv begjære virksomheten konkurs for å få dekket dine utestående lønnskrav. NITO kan bistå deg i denne prosessen. 

arbeidstilsynet.no: Åpne konkurs

Når konkurs er åpnet, blir det oppnevnt en bostyrer. Bostyrer har blant annet som oppgave å informere de ansatte om deres rettigheter i forbindelse med konkursen.  

Hva kan du få dekket fra lønnsgarantien?

Lønnsgarantien skal sikre deg lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som arbeidsgiver ikke kan betale på grunn av konkursen.

Lønnsgarantien kan dekke:

 • Lønn for inntil seks måneder. 
 • Lønnskravet kan ikke være forfalt lenger tilbake enn tolv måneder før fristdagen, altså den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten. Denne fristen er absolutt.
 • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
 • Pensjonskrav dekkes for en periode på seks måneder.
 • Erstatning for tapt arbeidsvederlag, for eksempel provisjon, bonus og avspaseringstimer du har til gode, for inntil seks måneder.
 • Det er viktig å merke seg at lønnsgarantien ikke dekker mer enn tilsammen 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). 

Utfyllende informasjon om hva som dekkes og hvordan du søker finner du på nav.no

Se nav.no om dagpenger og konkurs

Når arbeidsgiver ikke vil betale

Dersom arbeidsgiver er uenig i lønnskravet ditt, må du gå fram på en annen måte.  

Hvordan gå fram når arbeidsgiver ikke vil betale
 • Første skritt er å sende et brev til arbeidsgiver der du forteller hva du mener du har krav på og ber om at dette betales innen for eksempel en uke. Skriv at hvis pengene ikke betales innen fristen, vil du gå videre med saken. Det er anbefalt å sende et slikt brev rekommandert.
 • Dersom du ikke har fått pengene dine innen fristen du har satt, kan du ta saken videre til  Forliksrådet.
 • NITO kan bistå deg i hele denne prosessen.

Tok arrest i anleggsmaskiner fra konkurstruet arbeidsgiver - NITO-medlem fikk pengene sine

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Permittert eller arbeidsledig?

NITO gir kontingentfritak og har økonomiske ordninger for permitterte og arbeidsledige. 

Slik får du kontingentfritak