Gå til innhold
Medlemsfordeler

Innboforsikring - hjem

Nyhet! Nå dekker også NITO Innboforsikring knust mobilskjerm for hele familien. Kun 500 kroner i egenandel, og normalt får du den reparerte mobiltelefonen i retur fra autorisert verksted innen 5 virkedager!

Få NITO Innboforsikring med Gjensidige, beste forsikringsvilkår 2017. – Et komplett Innbo Pluss produkt!

Forsikringssum Inntil 2.750.000,-
Pris for 2017 1200,- (kun 600,- for student medlemmer)

Jeg vil kjøpe NITO innboforsikring

Ytterligere forbedring i vilkårene for 2017
 • Reparasjon av knust skjerm på mobil – kortere ventetid og lavere egenandel (500 kr) inntil 3 mobiler.
 • Sanering av veggdyr og kakerlakker inntil kr 50 000
 • Utvidelse av tyveri i Norden inntil kr 30 000
 • Forsikringssum for låst sykkel økes til kr 30 000
 • Utvidet utleiedekning – økonomisk tap
 • Uhellsdekning utenfor hjemmet økes til 30 000 og gjelder hele verden

I tillegg til punktene over og alt en «vanlig» innboforsikring ellers dekker, inkluderer NITO Innboforsikring også følgende:

 • Uhellskader på innbo i hjemmet inntil forsikringssum
 • Flytteforsikring innen Norden ved privat flytting fra gammelt bosted til nytt
 • ID-Tyveriforsikring – om noen skulle stjele identiteten din

For hvem og hvor gjelder innboforsikringen:

 • Medlemmet på folkeregistrert adresse. Gjelder også midlertidig bopel på Svalbard.
 • Ektefelle/samboer med felles adresse som medlemmet i Folkeregisteret.
 • Barn som bor hjemme, eller som på grunn av utdannelse eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet så fremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.
 •  Barn som er en del av den faste husstanden, men er folkeregistrert på en annen adresse på grunn av delt foreldreansvar.
 • Studenter på den adresse som er oppgitt til NITO (gjelder kun Norden).
 • Ved død kan etterlatte etter pensjonistmedlem beholde NITO innboforsikringer så lenge de ønsker.

Les mer om hva forsikringen dekker og last ned forsikringsvilkår:

NITO Innboforsikring – forsikringsbevis og vilkår 2017

KJØP INNBOFORSIKRING NÅ

Få samlerabatt på forsikring

Samler du flere private skadeforsikringer i Gjensidige, oppnår du i tillegg til NITO-rabattene også samlerabatt.

 • Tre eller flere private skadeforsikringer: 20 % rabatt
 • Èn eller to private skadeforsikringer: 16 % rabatt

NITO-RABATT 2016:

Sjekk andre gode medlemstilbud på bank og forsikring

Gjensidige logo

Publisert: Sist oppdatert: