Per Kristian Talsnes hadde så vidt rukket å bli tørr bak ørene før han fikk jobb som HMS-leder i et av Norges største entreprenørfirmaer.

I dag er 27-åringen kvalitetsleder i HENT AS og dermed en del av ledelsen på HENTs prosjekter. Med støtte i avdeling, men også ved å ta ansvar og vise kreativitet på egenhånd, har Per Kristian de tre siste årene lært seg hvordan han blir hørt i en bransje der antall års erfaring ofte avgjør ordets vekt.

Han er overbevist om at prøve- og feile-metoden er avgjørende for å utvikle sin egen lederstil, men forteller også om utfordringene dette byr på når medarbeiderne er kompetente og bedriften utvikler seg raskt.

NITO er på saken og kommer med et helt nytt konsept spesielt rettet mot unge ledere. 

1. Kommunikasjon er alt

– Det er superviktig å bygge relasjon.

Som ung og uerfaren i starten av sin lederkarriere synes Per Kristian det var skummelt å korrigere eller stille kritiske spørsmål til medarbeidere med dobbelt så mye erfaring. Men så fort han lærte seg hvordan han best mulig kunne kommunisere med egne kolleger så vel som underentreprenører, ble han mer komfortabel med rollen.

- Mitt triks nå er humor, sier han og smiler.

- Får jeg gutta til å le, har jeg kontakt. Det har jeg lært meg fordi jeg har vært mye ute på byggeplassen for å bevisst prøve å skape den relasjonen.

Som leder må du gi mye av deg selv i den forstand at du hver dag er bevisst på hvordan du kommuniserer med medarbeidere. I en ny jobb, der navnerunden i seg selv er et prøvestykke, kan det ta tid før man klarer å gi relasjonsbygging fullt fokus.

Å lede og motivere medarbeidere i kompetansesterke organisasjoner krever at du som leder tilpasser ditt lederskap. NITO Ny Leder vil bidra med å definere deg som leder og ikke minst skille mellom når det er tid for å støtte og styre.

2. Du må ha guts

– Spesielt for å tørre og stille de "dumme" spørsmålene.

Med "HMS er OSS" som slagord og en ambisjon om å alltid levere 0-feil prosjekter, settes det høye krav til Per Kristians rolle som HMS- og kvalitetsleder i HENT.

– I begynnelsen tenkte jeg sånn: shit, jeg klarer ikke det her, jeg er for ung for det her. Men når jeg fant min egen måte å gjøre ting på og stolte på at det var bra nok, begynte ting å løsne.

Per Kristian forteller at han på sitt første prosjekt selv utvidet eksisterende sjekklister for å lære mest mulig. Han foretok også inspeksjoner hver uke, der han brukte disse listene i hvert fag på byggefeltet. Med bakgrunn innen bygg og konstruksjon hadde han lite peiling på for eksempel elektriker og rørlegger sitt arbeid.

- Det hjalp meg å komme i gang og i tillegg få en kunnskap jeg ikke klarte å lese meg opp på. Det kunne være så teite spørsmål som "hvorfor er den en bulk der?", sier han.

Mange av spørsmålene som dukker opp når du får en ny lederrolle kan føles dumme. Det er mye man kan lese seg til, men det optimale er om det i tillegg finnes en ekstern arena der du kan prøve og feile med andre i samme situasjon. NITO Ny Leder er en slik arena.

3. Du må lede uten å være sjefete

- Gå ut og vær sammen med de du skal lede.

Per Kristians tips til andre unge ledere som kanskje sliter eller er helt nye i jobben er å omgås med de du skal samhandle og lede.

- Ikke bare sitt på kontoret eller anleggsbrakka og tro at du kan lede folk uten å ha vært der selv, sier han.

Allerede for sitt første prosjekt for HENT, bidro Per Kristian til at firmaet ble nominert til Gullhjelmen - som er en prestisjetung pris Statsbygg gir ut til det firmaet som briljerer innen HMS.

- Jeg drives av resultater. Mitt mål på alle prosjekter er enkelt og greit å gjøre en så grundig og god jobb som mulig. Det er til tider hardt og tidkrevende, men kanskje det er akkurat det som gjør at jeg blir respektert? Dessuten hjelper det at HENT tør å satse på unge ledere, sier Per Kristian.

På lederkurset vil du få en god blanding av teori og praksis som blant annet gir en pekepinn på forskjellen mellom leder og sjef. Du får teste verktøy, og øve på ulike scenarier og praktiske oppgaver som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen.

4. Din unge alder er en fordel

– Vi har et annet syn på teknologi

Som 27-åring i en bransje der excel-ark fortsatt er en stor del av verktøykista, ser Per Kristian stort utviklingspotensiale hva gjelder digitaliseringen.

- Jeg føler at jeg tilfører HENT mye ved at jeg er ung og tenker annerledes. Som leder får jeg greie på gode og dårlige erfaringer og akkurat nå er det en rivende utvikling med hensyn til å finne fram til bedre administrative verktøy. Som ung faller disse endringene naturlig for meg og jeg føler jeg i mange tilfeller jeg har en fordel i forhold til den eldre garde, sier han.

Dagens unge har en uvurderlig teknologiforståelse, men denne kommer ikke til nytte dersom man bruker den feil. Hvordan bidrar man til endring uten å kritisere det bestående? NITO Ny Leder tar blant annet for seg når man må trå varsomt og når det er lurt å være tydelig og bestemt.

- Jeg tror jeg får utbytte av alderen min fordi jeg har lært meg å kjenne HENTs verdier. Det er litt kult å få være med på å skape noe nytt – at mine innspill blir hørt og tatt hensyn til under utviklingsarbeidet er både tilfredsstillende og inspirerende, sier han og smiler.

Med NITO Ny Leder får du tilgang til et nettverk med andre unge ledere som vil fortsette også etter at kurset er ferdig.

Mer om NITO Ny leder

Nyutdannet og klar for arbeidslivet

Din første jobb – klar for arbeidslivet