Corak har en doktorgrad i fysikalsk kjemi og har jobbet som ingeniør i fem år.

 – Det er faktisk helt tilfeldig at jeg endte opp som ingeniør her hos Equinor, men jeg trives veldig godt i en hektisk og spennende hverdag her, sier hun. 

Ingen dag er lik

Arbeidshverdagen som produksjonsingeniør er langt fra forutsigbar og kjedelig, og hun vet aldri hva som venter når hun kommer på jobb.

For tiden jobber produksjonsingeniøren med oljeplattformen Oseberg C.

- Hver dag starter med ulike statusmøter der vi går igjennom hva som har skjedd på plattformen i løpet av natten. Basert på det må vi hele tiden ta avgjørelser som fører til best mulig produksjon med sterkt fokus på miljø og sikkerhet, forteller Corak og fortsetter:

Hvor skal vi bore?

- For å opprettholde og øke produksjonen jobber vi med ulike inngrep som utføres på brønnene i drift. I tillegg jobber vi med å finne ut hvor vi skal bore nye brønner neste gang.

Hun forteller at kommunikasjon er en viktig del av jobben som produksjonsingeniør.

- Jeg er hele tiden i dialog med mennesker innenfor andre fagfelt for å diskutere hvordan vi kan optimalisere produksjonen. I tillegg snakker jeg mye med de som faktisk jobber ute på plattformen.

Ut av komfortsonen

Da Djurdjica Corak kom til Statoil (Equinor i dag, red.anm.) for fem år siden visste hun lite om hva som ventet henne.

- Jeg har aldri hatt noen plan om å bli ingeniør og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle jobbe med da jeg kom hit. Den første tiden måtte jeg lære meg det grunnleggende du trenger for å jobbe her og det var litt som å være tilbake på skolebenken.

Men med en doktorgrad i fysikalsk kjemi fra Universitet i Bergen var hun godt rustet for jobben som ingeniør.

- Man trenger med andre ord ikke en eksplisitt ingeniørutdannelse for å jobbe som ingeniør, smiler hun og legger til:

- Mitt råd til studenter er å velge noe utenfor din egen komfortsone selv om det kan være skremmende. Vær åpen for nye muligheter og plutselig finner du noe som du liker og vil jobbe med selv om det ikke var planen din.

Bergenseren er optimistisk på vegne av framtidas ingeniører.

Ingeniører lager de beste løsningene

- Det viktigste er selvfølgelig at vi ingeniører hele tiden jobber for å utvikle de beste løsningene der vi er. Personlig tror jeg at digitaliseringen vil fjerne mange kjedelige rutineoppgaver som noen av oss har i dag. Det kan føre til at ingeniørene kan bruke mer tid til å være mer kreative og innovative.

Står sammen som en stemme

Produksjonsingeniøren meldte seg inn i NITO da hun begynte å jobbe hos Equinor.

- Da jeg begynte her møtte jeg noen veldig engasjerte NITO-medlemmer som går inn i engasjementet sitt med hud og hår, forteller hun og fortsetter:

- Å være medlem i NITO gir meg en trygghet på arbeidsplassen som jeg ikke ville vært foruten.

Hun påpeker at det er viktig å være organisert som arbeidstaker.

- Plutselig kan man havne i en situasjon der man trenger hjelp og støtte, og da er det avgjørende om man er organisert eller ikke. I tillegg er det viktig for meg å være med i en fagforening slik at jeg på den måten kan ha en stemme i arbeidslivet, forklarer hun og legger til:

- NITO har gode verdier og det er viktig for meg at vi står sammen når det oppstår vanskelige situasjoner. Jeg hører hjemme i NITO, avslutter Corak.

Bli medlem av NITO