- Det begynte med at jeg flyttet til Frøya med samboeren min. Her er det få jobber for en bioingeniør, konstaterer hun.

Svigerfamilien hadde imidlertid over tid hatt ølbrygging som hobby, og bestemte seg etter hvert for å satse skikkelig. - Jeg ble trukket inn i bryggeridriften for å skrive nødvendige søknader og prosedyrebeskrivelser, og når vi fikk tilvirkningsbevilling i 2016 startet vi opp for alvor.

Mona Nicolaisen, bioingeniør og daglig leder Bryggeriet Frøya

Resten er historie. Bryggeriet har vært i drift siden 2016, og har i dag etablert seg som et av mange små bryggerier rundt om i Norge. Prisvinnende er de også: Bryggeriet har vunnet gull i The European Beer Challenge, en av verdens viktigste ølkonkurranser.

I dag jobber hun som daglig leder for Bryggeriet Frøya som har tilhold på den lille øya Uttian, noen timers kjøring vest for Trondheim.

Har god nytte av bioingeniørbakgrunnen

- Vi er en liten bedrift hvor alle må ta i et tak der det trengs, men noen av mine hovedoppgaver er å ha kontroll på prosedyrer, HMS, søknadsskriving og andre administrative gjøremål.

- Det passer godt for en som har tatt med seg systematikken og grundigheten som kreves på et sykehuslaboratorium videre, sier hun.

I tillegg har hun ansvar for alt av prøvetaking med hensyn til bryggverket og produksjonen. Det være seg alkoholprosent, stikkprøver, passe på at produksjonsutstyret er rent og sende prøver til eksterne laboratorier.

- Det er oppgaver hvor bioingeniørbakgrunnen min kommer til nytte, forteller Nicolaisen.

Det var særlig interessen for realfag, særlig biologi og mikrobiologi, som gjorde at hun valgte bioingeniørstudiet.

- Etter bioingeniørstudiet begynte jeg på sentrallaboratoriet ved Ålesund sjukehus, før jeg deretter fortsatte min yrkeskarriere i helsesektoren med å jobbe tolv år på mikrobiologisk avdeling på St. Olavs hospital i Trondheim, sier Nicolaisen.

Bioingeniørfaget gir mange muligheter

- En bioingeniørutdanning gir store og gode valgmuligheter videre, forteller hun.

Det er flere felt man kan jobbe innen, både i og utenfor sykehus. Hun er opptatt av å formidle at bioingeniørene er viktig innen helse:

- De er medvirkende i diagnostikken, og legger deler av grunnlaget for at pasienter får riktig diagnose og behandling. Bioingeniørene innen helse har en viktig jobb, vi skal være glade for at de finnes, sier hun.

Nå er imidlertid laboratorietilværelsen lagt på hylla for Nicolaisens del, og engasjementet er i bryggeridriften.

Opptatt av å fremme god kultur

- Vi ønsket og ønsker å komplementere smakene i det rike utvalget av lokalprodusert mat på Frøya og naboøya Hitra, sier hun. - Da vi var i startfasen fantes det ikke andre drikkeprodusenter i øyregionen.

- Vi syntes det manglet noe, og ville fylle det tomrommet. Bonusen ble at vi samtidig skapte flere arbeidsplasser i området.

- Det er viktig for meg å fremme ølkultur til et bredere publikum, og vise folk et annet bilde av øl enn flatfyll. Det finnes masse godt øl, også norsk øl, og det er nære relasjoner mellom øl, mat og matkultur.

- Kombinerer man riktig øl til rett mat, får man fort den samme opplevelsen som når vin er kombinert med mat som er rett for vinen, sier hun.

Stødig gjennom pandemien

På tross av at planlagte festivaldeltakelser og egne arrangementer har blitt utsatt og begrenset som følge av koronapandemien, har de allikevel opplevd stor etterspørsel. Både salg og produksjon har gått bra.

- Vi har stått ganske stødig, siden mesteparten av vår produksjon går til dagligvarehandelen og ikke så mye til restauranter og utelivsaktører, forteller hun.

- I samarbeid med flere lokalmataktører på Frøya og Hitra jobber vi også med å etablere et bedriftsnettverk, og håper vi kan få til det på sikt.

NITO-medlem siden studietiden

Mona er NITO-medlem, og det har hun vært siden studietiden. Hun synes det er nyttig å ha tilknytning til et fagforbund.

- Jeg benytter forsikringsfordelene som medlemskapet gir, og følger regelmessig med på hva som kommer av saker og informasjon på nettsidene til NITO. - Som utdannet bioingeniør får jeg også jevnlig faglig oppdatering gjennom bladet Bioingeniøren, avslutter hun.