27 år gamle Beqiri jobber i dag som rådgivende ingeniør innen mobilitet- og byplanlegging ved hovedkontoret til Sweco Norge AS. En retning innen ingeniørfaget hun mener kommer til å bli mer aktuell i tiden framover.

- Vi er med på å definere hvordan byene vi bor i, og skal bo i, kan bli mer bærekraftige, effektive og trygge. Det er et økende behov for kompetanse innen bærekraftig og sosial byutvikling, og hvordan framtidige utfordringer vil forme måten vi ønsker å bo og leve på.

- Vi trenger flere smarte hoder i tida framover, understreker hun.

Med NITO på arbeidsplassen kan man som ung rådgivende ingeniør føle seg trygg

Selv om det koster litt å være organisert, mener Beqiri at du får igjen utrolig mye for kontingenten.

- NITO har mange gode medlemsfordeler, som for eksempel ulike karrieretilbud, kurs og arrangementer, faglige nettverk og juridisk bistand. Sistnevnte er spesielt viktig, fordi da har man et sikkerhetsnett om noe skulle skje på jobb, sier hun.

 - Men det er nok særlig rundt lønnsforhandlingene man merker hvor viktig det er å være fagorganisert.

- Hvordan det?

- Skulle det dukke opp spørsmål rundt lønnsforhandlinger eller andre arbeidsrettslige forhold, eller om du er usikker på noe, er det godt å ha en fagforening som NITO til å støtte seg på. Slik at man får de rådene man trenger for å lykkes i arbeidslivet.