- Til daglig jobber jeg med utstyrskontroll. Det vil si at jeg holder oversikt over hvor våre containerne og lastbærere er til enhver tid, og utvikler en utstyrs-flyt etter hvert som behovet endrer seg. I tillegg samarbeider jeg med IT for å kunne videreutvikle et datasystem for live-sporing av utstyr, forteller Jarlind.

I 2019 begynte hun som maritime trainee, traineeprogrammet til Norges rederiforbund, ved Sea-Cargo AS i Hordaland. Jarlind ønsket å organisere seg for å få en trygghet i hverdagen, men fant aldri "sin" fagforening.

- Jeg har lenge hatt ønske om å organisere meg, men jeg faller mellom alle stoler. Transportorganisasjoner er mer for sjåfører og tungtransport, og juridiske organisasjoner er for jurister, advokater og dommere.

- Så da jeg fikk e-posten av NITO at jeg har blitt medlem tenkte jeg bare: "Jess! Endelig er det på plass", forteller Jarlind.

Marthe Jarlind Foto privat 04.jpg
SOLID UTDANNING: Marthe Dorthea Jarlind har både bachelor i shipping management og master i maritim jus. (Foto: Privat)

Oppfordrer til å ta kontakt

NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, organiserer ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Men visste du at NITO også tilbyr individuell vurdering når du ikke er en "typisk" ingeniør, som Marthe Dorthea Jarlind?

- Så lenge det er noe teknologisk utdanning i bunn er det mange forskjellige måter å bli medlem på i NITO, også for de som tenker at de ikke nødvendigvis er ingeniører slik som Marthe, sier Linn-Sirén Trømborg i NITOs opptaksteam (bildet).

Om noen er i tvil om de kvalifiserer, oppfordrer opptaksteamet til å sende en cv slik at det kan tas en forhåndsvurdering. Eventuelt ringe NITO for en avklaring.

Hvem kan bli medlem i NITO?

Trenger du hjelp? Kontakt opptaksteamet

Alle med bachelor-, master- eller høyere grad innen ingeniør- og teknologifag, eller dokumentert faglig kompetanse på tilsvarende nivå kan bli medlem.

Er du usikker på hvem som kan bli medlem? Prøv NITOs kriteriesjekk.

Kriterier for medlemskap i NITO

Har du fullført en bachelorgrad, mastergrad eller høyere innen ingeniør- og teknologifag kan du søke direkte opptak.

Det samme gjelder for tilsvarende tidligere utdanningsløp, for eksempel hvis du har fullført ingeniørhøgskole.

Bli medlem

Individuell vurdering

Har du tilegnet deg tilsvarende faglig kompetanse gjennom kombinasjoner av skole, opplæring, utdanning, kurs, sertifikater og arbeidserfaring, kan du også søke om opptak.

Du vil da få en individuell og helhetlig vurdering av NITOs opptakskomite.

Som et minimum kreves videregående skole og fagbrev i teknologiske fag. I tillegg må søkeren ha minimum ni års erfaring i ingeniørstilling eller stilling på tilsvarende nivå. Kravet til antall års praksis reduseres ved teknologisk utdanning.

Ved 120 fagskolepoeng tatt ved teknisk fagskole, kreves det at søker sitter i en ingeniør-/teknologstilling for å kvalifisere til medlemskap.

Vi legger vekt på at stillingen har et fagansvar som ved utlysning krever kompetanse på bachelornivå eller høyere innen ingeniør- eller teknologifag.

Søk individuell vurdering av medlemskap

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om medlemskriterier eller annet du lurer på.

Trygghet i hverdagen som organisert

Å være fagorganisert mener Jarlind burde være en selvfølgelighet. Trygghet i arbeidslivet og mange gode medlemsfordeler er nøkkelordene.

- Man kan tenke at vi har det bra nok i dag og kanskje ikke ser vitsen i å være fagorganisert. Men se på hva koronaen har ført til av permitteringer og oppsigelser. Se på hva som skjedde under finanskrisen og oljeprisfallet. Ingen vet hva som skjer i morgen. 

- Da er de tusenlappene man betaler i kontingent småpenger i forhold til den tryggheten man har som fagorganisert, sier Jarlind.

Hun trekker også fram de mange gode medlemsfordelene ved å være medlem:

- Gode rabatter på bank og forsikring, fagnettverk og fagkurs, gratis juridisk bistand, Tryg Legehjelp og CV- og søknadsevaluering.

- Kontingenten kan du også trekke fra på skatten, så det er ingen grunn til å være uorganisert, avslutter Jarlind.

Meld deg inn i NITO