Vidar Aarnes- Som medlem i NITO får jeg økt min kompetanse. Etter kort tid fikk jeg et verdifullt nettverk, her fikk jeg vist fram mine kvaliteter og hadde nyttig erfaringsutveksling. Gjennom nettverket ble jeg ettertraktet både som takstmann og som kursholder. NITO har derfor betydd svært mye for min karriere, forteller Aarnes (bildet) ivrig.

- NITO har mange andre medlemsfordeler også. Jeg har benyttet meg av de juridiske tjenestene, flere av de gode bank- og forsikringstilbudene, jeg har deltatt på gratis temamøter og gjennomført kurs. Slik har jeg både fått hevet min kompetanse og hatt gunstige ordninger inn i min privatøkonomi.

NITO er fagforeningen for takseringsbransjen

Aarnes har vært et engasjert medlem av tidligere NITO Takst. Nå slås NITO Takst og Norges takseringsforbund (NTF) sammen, men NITO skal fortsette å være en viktig fagforening for  takseringsbransjen. De som har vært medlem av NTF får tilbud om å melde seg inn i NITO. Som takstmann eller takstingeniør kan du benytte deg av ekstra mange medlemsfordeler; både som privatperson, som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende.

Fra byggingeniørstudent til ettertraktet takstmann

Aarnes ble medlem i NITO i 1982. Han var ung og kunnskapstørst, byggingeniørstudent på Trondheim Ingeniørhøyskole. Det ble jobb i et entreprenørfirma. Etter noen år ønsket han å starte for seg selv som takstmann.

Aarnes forteller at det på den tiden var begrenset med oppdrag, og at noen opplevde at de etablerte innen takstbransjen ønsket å holde nye aktører utenfor.

- Jeg er glad for at NITO Takst ble opprettet i 1991. Jeg var en av 19 personer som var med på oppstarten og har vært medlem siden den gang. Hadde det ikke vært for NITO er jeg usikker på om jeg kunne blitt takstmann, forteller han.

Siden oppstarten har medlemstallet i NITO Takst økt til rundt 550. I en bransje som har vært uoversiktlig og svært sammensatt, har NITO Takst framstått som et kvalitetsmerke med sikring av faglig kompetanse og pålitelighet.

Aarnes har deltatt i en rekke komitéer, han har blant annet vært med i utvikling av regelverket for takstbransjen. Enkeltmannsforetaket hans har blitt til aksjeselskapet Aarnes Eiendom, og han er ettertraktet som kurs- og foredragsholder. Han er svært glad for å ha vært medlem i NITO gjennom mer enn 35 år.

medlemsfordeler for deg som takstmann