NITOs bedriftsgruppe i GK Inneklima AS er fremdeles ganske fersk. På kort tid har de med litt drahjelp fra NITO Oslo og Akershus gått fra å være en lokal gruppe, til å være landsdekkende med over 130 medlemmer.

- Det er utrolig gøy og veldig positivt at vi ser det går rett vei med flere og flere som blir NITO-medlemmer og blir en del av felleskapet, sier Eriksen og kollega Vidar Karlsen.

Finner god støtte i NITO-fellesskapet 

Fordelene ved å ha en bedriftsgruppe på arbeidsplassen er blant annet mulighet til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass og lønnsutviklingen for medlemmene.

Bedriftsgruppa har også krav om å bli hørt og komme tidligere inn i prosessen ved omorganiseringer og eventuell nedbemanning på arbeidsplassen.

Stå sterkere sammen - lag en bedriftsgruppe

- Jeg kommer fra oljebransjen og opplevde som tillitsvalgt masseoppsigelsene under oljekrisa. Jeg måtte også gå selv. Det er i slike situasjoner man skjønner hvor viktig det er å være fagorganisert og ha noen å støtte seg til. Bank- og forsikringsfordeler er fint det, men den tryggheten du får når du ikke står alene kan man ikke sette en pris på, sier Eriksen. 

- Som gruppe står vi sterkere sammen. Vi får et felles talerør overfor bedriftens ledelse og har langt større gjennomslagskraft enn man har som enkeltmedlem, skyter Karlsen inn.

001.jpg
NITO var heldige og fikk være med på ett av møtene til det nyopprettede bedriftslaget til GK Inneklima. Fra venstre: Andreas Ursin Valler, Hans Petter Vadseth, Håvard Pallin Grønning, Ida Borgan Eriksen, Martin Arthur Edvartsen, Hamad Sharif, Jan Ingar Wollebek.

Positive tilbakemeldinger

På spørsmål om hvordan ledelsen ved GK Inneklima har tatt imot den ferske bedriftsgruppa, svarer duoen at ledelsen har uttrykt positivitet.

- Det er igangsatt samarbeidsmøter og begge parter ser fram til å få dette ordentlig i gang. For oss handler det nå om å finne vår arbeidsform og jobbe til det beste for medlemmene, sier de.

- Hvordan har kontakten med NITO vært i arbeidet med å etablere bedriftsgruppe?

- Veldig god. Stine Dale og hennes kolleger i NITO Oslo og Akershus hjalp oss med å opprette gruppa. Jeg vil også rose de for at de virkelig stiller opp og gir oss de verktøyene vi trenger for å lykkes i arbeidet, svarer Eriksen.

Les også: NITOs tillitsvalgtopplæring - bli kjent med rollen og mulighetene

NITO-medlemmer også i framtida

Både Eriksen og Vidar Karlsen svarer positivt, uten tvil, at de også i framtida kommer til å være NITO-medlemmer. Både for å beholde tryggheten man får som medlem, men også for å støtte opp om det viktige arbeidet fagbevegelsen gjør.

- Det har kommet så mye bra ut av fagforeningsarbeid. Som NITO-medlem får man god oppfølging, svar på det du måtte lure på om arbeidsforhold, lønn og arbeidsvilkår, kurs, gode medlemsfordeler, men ikke minst en trygghet i arbeidslivet.